Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто питання економічної оцінки рекреаційно-туристичного природокористування в сучасних умовах. Визначено складові рекреаційно-туристичного природокористування та зіставлено рекреаційні можливості території з рекреаційними потребами туриста (рекреанта). Наголошено на необхідності збереження природних ресурсів для оздоровлення населення та відновлення потенціалу робочої сили. Розглянуто використання рентної та витратної концепції при проведенні економічної оцінки рекреаційно-туристичного природокористування. Запропоновано здійснювати економічну оцінку з врахуванням обсягів в'їзного та внутрішнього туристичного потоку регіону, оскільки саме стабільний попит розкриває можливості території та збільшує навантаження на природні регіональні комплекси. Зроблено припущення, що через рентні платежі туристичних підприємств може здійснюватися економічна оцінка природокористування як при організованих подорожах, так і при неорганізованому туризмі. Окреслена проблема регіональної ідентичності як один із факторів на шляху до впровадження ощадливого використання рекреаційно-туристичних ресурсів.

Опис

Ключові слова

туризм, економічна рекреація, регіон, природокористування, economic recreation, tourism, region, nature management, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка та держава – 2018. – № 3. – С. 10–14.

Зібрання