Оптимальні розміри малих підприємств у харчовій промисловості України в контексті їх взаємозв’язку з концентрацією виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблемні питання визначення показників, що характеризують розмір малого підприємства та їх взаємозв’язок з процесами концентрації у харчовій промисловості України. Проведено аналіз доцільності використання таких показників, як чисельність працюючих, виробнича потужність підприємства, обсяг реалізованої і виробленої продукції.
Problematic aspects of the definition of indicators characterizing every action of a small business and their relationship to the process of concentration in the food industry in Ukraine. The analysis of the feasibility of using such indicators as the number of employees, production capacity, sales volume and output.

Опис

Ключові слова

оптимальні розміри підприємств, концентрація, малі підприємства, optimum size of enterprises, concentration, small businesses, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Оптимальні розміри малих підприємств у харчовій промисловості України в контексті їх взаємозв’язку з концентрацією виробництва / Т. А. Говорушко. - 2008.

URI

Зібрання