Оцінка ефективності вітчизняної системи державного регулювання підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропонований авторський теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності системи державного регулювання підприємництва на основі формалізації названої системи за допомогою моделі “чорної скрині”, яка має вхідні параметри – фактори, що впливають на ефективність та вихідні параметри – показники ефективності. Використання такого підходу дало можливість оцінити ефективність вітчизняної системи державного регулювання підприємницької діяльності як низьку. The article presents own theoretical and methodical approach to assessing the effectiveness of state regulation of entrepreneurship, based on the formalization of the said system using the model "black box" that has input parameters – factors affecting the efficiency and output parameters – performance. Using this approach made it possible to evaluate the effectiveness of the national system of state regulation of entrepreneurship as low.

Опис

Ключові слова

державне регулювання підприємництва, ефективність державного регулювання підприємництва, оцінка ефективності системи державного регулювання підприємництва, government regulation of entrepreneurship, the effectiveness of government regulation of entrepreneurship, assessment of the effectiveness of state regulation of entrepreneurship, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Біла, І. С. Оцінка ефективності вітчизняної системи державного регулювання підприємництва / І. С. Біла // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4. – С. 269-273.

Зібрання