Дослідження методології побудови та принципів функціонування експертних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто основні концепції побудови експертних систем. Визначені основні структурні елементи експертних систем та їх характеристики. Основою експертної системи є сукупність знань, структурованих з метою формалізації процесу ухвалення рішень. Було доведено, що експертна система, яка заснована на правилах ЯКЩО – ТО, є однією з найбільш ефективних і доцільних для застосування в автоматизованих системах. Така експертна система складається з: бази знань, бази даних, механізму логічного висновку, засобів пояснення результатів і інтерфейсу користувача. Мова, що використовується для розробки експертних систем, спроектованих на основі цих моделей, називається мовою подання знань. Використання експертних систем дає змогу у багатьох випадках відмовитися від послуг висококваліфікованих експертів. Експертні системи є засобами для розширення і посилення професійних можливостей кінцевого користувача. The article describes the basic concepts of expert systems building. The basic structural elements of expert systems and their characteristics are determined. The basis of the expert system is a body of knowledge structured for the purpose of formalizing the decision-making process. It was proved that the expert system based on IF – THEN rules, is one of the most effective and advisable for use in automated systems. This expert system consists of the knowledge base, the database, the inference mechanism, the explanation of results and the user interface. The language used for the development of expert systems designed on the basis of these models is called the knowledge representation language. The use of expert systems allows in many cases to refuse the services of highly qualified experts. Expert systems are the means for expanding and enhancing of the professional opportunities of the end user.

Опис

Ключові слова

база знань, автоматизовані системи, інженерія знань, експертна система, правило ЯКЩО – ТО, знання, knowledge base, automated systems, engineering of knowledge, expert system, rule IF – THEN, knowledge, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Дослідження методології побудови та принципів функціонування експертних систем / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Международное переодическое научное издание Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2016 – Т. 3, № 1 (42). - С. 13-19.

Зібрання