The main idea of the whole thesis

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The concept of the thesis, topic sentence, or main idea of a piece of writing, the pattern of a typical academic essay is shown in this article. The following assignments will give you practice identifying and extracting the main idea from a body of data.

Опис

Ключові слова

thesis, typical academic essay, article, composition, writer, тези доповідей, типове академічне есе, стаття, твір, письменник, тезисы докладов, типичное академическое эссе, статья, произведение, писатель, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Herasymova, О. The main idea of the whole thesis / О. Herasymova // Іноземні мови ХХІ століття: професійні комунікації та діалог культур. – Кривий Ріг : Дон НУЕТ, 2016. – С. 197-201.

Зібрання