Аналіз результатів діяльності підприємств харчової промисловості в світлі приєднання України до СОТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведений статистичний аналіз результатів діяльності підприємств харчової промисловості за 2008-2013 рр. Досліджена динаміка зміни результатів фінансової діяльності підприємств харчової промисловості в залежності від їх величини. Виявлені тенденції щодо зміни фінансового стану підприємств харчової промисловості в контексті вступу України до СОТ. The statistical analysis of results of activity of the enterprises of the food industry for 2008-2013 is carried out. Dynamics of change of results of financial activity of enter-prises of the food industry depending on their size is investigated. Tendencies concerning change of a financial condition of enterprises of the food industry are found in a context of the entry of Ukraine in the WTO.

Опис

Ключові слова

підприємство, харчова промисловість, фінансові результати, СОТ, рентабельність, продуктивність праці, enterprise, food industry, financial results, WTO, profitability, labor productivity, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Аналіз результатів діяльності підприємств харчової промисловості в світлі приєднання України до СОТ / О. А. Лисенко // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Т.18, вип. 4/2. – С. 131-134. – (Cерія: Економіка).

Зібрання