Тенденції розвитку економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті, на основі дослідження тенденцій економіки, обґрунтовані основні етапи економічного розвитку України. Виявлені основні закономірності розвитку та направленість впливу факторів, які активізують зростання ВВП.

Опис

Ключові слова

економіка, іноземні інвестиції, експорт, ВВП, імпорт, інвестиції в основний капітал, economics, foreign investment, exports, GDP, imports, investm ents in fixed capital

Бібліографічний опис

Карвацький, М. В. Тенденції розвитку економіки України / М. В. Карвацький, В. В. Прядко // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 39. – С. 54–60.

Зібрання