Raman-спектри модифікованих крохмалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено, що raman-спектри полісахаридів крохмалю є досить інформативними і дають змогу вивчати будову та структурні перетворення макромолекул нативного і модифікованих крохмалів, а також оцінювати вплив технологічних умов на властивості крохмалю.

Опис

Ключові слова

аналіз, ланцюг, амілоза, крохмаль, хвилі, спектри, analysis, chain, amylose, starch, wave, spectr, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Raman-спектри модифікованих крохмалів / О. В. Грабовська, В. М. Клімович, Н. І. Штангеєва, А. І. Українець, О. О. Качковський // Наукові праці. – К. : НУХТ, 2002. – № 12. – С. 87-88.

Зібрання