Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10113
Title: Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод
Authors: Карпенко, В. І.
Стабнікова, Олена Всеволодівна
Красінько, Вікторія Олегівна
Стабніков, Віктор Петрович
Салюк, Анатолій Іванович
Keywords: жировмісні стічні води
метанове бродіння
солі тривалентного заліза
fatty wastewater
methane fermentation
ferric salts
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2000
Citation: Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод / В. І. Карпенко, О. В. Стабнікова, В. О. Красінько, В. П. Стабніков // Наукові записки. - Киiв: Видавничий дім «KM Academia». Друкарня НаУКMА, 2000. - Спец. вип., Ч. 2. - С. 313-316.
Abstract: Досліджено вплив іонів тривалентного заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод. Показаний позитивний ефект внесення заліза(III) в стічну воду, який полягає в інтенсифікації газовиділення. Це зумовлено зменшенням пригнічення метаногенезу жирними кислотами внаслідок утворення їх нерозчинних сполук із залізом та можливої зміни окислювально-відновлювального потенціалу в середовищі до рівня, оптимального для метаногенезу. У додаткових експериментах показано, що при метановому бродінні олеїнової кислоти біогаз майже не виділявся і концентрація метаногенних бактерій постійно зменшувалась. В той же час зброджування олеата тривалентного заліза супроводжувалось інтенсивним утворенням біогазу та зростанням кількості метаногенних бактерій. The influence of ferric chloride on methanogenic treatment of fat-containing wastewater was studied. An addition of ferric chloride increased the biogas production rate. It was caused by diminishing of ingibition of methanogenesis by free fatty acid because they were precipitated as the ferric salts and possible change of redox potential to optimal for methanogenesis value. Production of biogas and growth of methanogenic bacteria were absent for methanogenic fermentation of the oleic acid, but ferric oleate supported the production of biogas and growth of methanogenic bacteria.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10113
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Statya zhir.pdf122,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.