Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1986
Title: Дослідження відносної густини та видимої міцності денатурованого спирту в залежності від концентрації денатуруючої добавки
Authors: Шиян, Петро Леонідович
Гулий, Іван Степанович
Домарецький, Віталій Афанасійович
Фіщенко, Анатолій Миколайович
Мудрак, Тетяна Омелянівна
Строкач, Дмитро Вікторович
Жолнер, Іван Дмитрович
Сосницький, Віталій Володимирович
Keywords: денатуруюча домішка
діетилфталат
видима міцність
відносна густина
спирт етиловий денатурований
denaturated additives
diethylftalat
relative density
visible fortress
denaturated ethyl spirit
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2002
Citation: Дослідження відносної густини та видимої міцності денатурованого спирту в залежності від концентрації денатуруючої добавки / П. Л. Шиян, І. С. Гулий, В. О. Домарецький та ін. // Харчова і переробна промисловість. — 2002. — № 2. - С. 17-19.
Abstract: Визначено залежність відносної густини та видимої міцності спирту етилового денатурованого від концентрації діетилфталату (в межах 0-1,5 %) і температури (в межах 0-250С) при міцності вихідного етилового спирту в межах 95,0-96,5 % об. Математична обробка експериментальних даних дозволила скласти рівняння, які дають змогу визначити концентрацію денатуруючої домішки (діетилфталату) в спирті етиловому денатурованому в залежності від його відносної густини, при міцності вихідного спирту в межах 95,0…96,5 % об. Ці формули можуть бути використані для експрес-аналізу концентрації денатуруючої домішки в спирті етиловому денатурованому на будь-якій стадії його знаходження.
Dependence of relative density and visible fortress of denaturated ethyl spirit from concentration of diethylftalat (within the limits of 0-1,5 %) and temperatures (within the limits of 0-250С) is certain at a fortress of initial ethyl spirit within the limits of 95,0-96,5 % about. Mathematical processing of experimental data has allowed to make the equations, enabling to define concentration denaturated additives (diethylftalat) in spirit ethyl denaturated depending on its relative density, at a fortress of initial spirit 95,0…96,5%. These formulas can be used for the express-analysis of concentration denaturated additives in spirit ethyl denaturated at any stage.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1986
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf3,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.