Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27375
Title: Теоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктів
Authors: Тарасенко, Тетяна Анатоліївна
Євлаш, Вікторія Владленівна
Нєміріч, Олександра Володимирівна
Вашека, Оксана Миколаївна
Гавриш, Андрій Володимирович
Кравченко, Олександр Іванович
Keywords: сушіння
переваги
криві сушіння
способи
характеристика
конвективне сушіння
кондуктивне сушіння
високочастотне сушіння
інфрачервоне сушіння
сублімаційне сушіння
сушіння зі змішаним теплопідведенням
холодне розпилювальне сушіння
drying
benefits
graphics of drying
methods
characterization
convective drying
conductive drying
a high frequency drying
infrared drying
freeze drying
drying mixed heat supply
cold spray drying
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2015
Citation: Теоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктів / Т. А. Тарасенко, В. В. Євлаш, О. В. Нєміріч, та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 4 (64). – С. 146-158.
Abstract: Сушіння є оптимальним способом одержання продуктів тривалого зберігання при максимальному збереженні їх вихідної якості, без використання консервантів та харчових добавок. Сушені продукти є перспективною сировиною для закладів ресторанного господарства, особливо швидкого харчування типу бістро, кафе. Споживачами даних видів продуктів є силові структури, харчоконцентратні виробництва, спеціальний контингент (геологи, спортсмени, космонавти) тощо. Тому на основі теоретичних досліджень встановлено переваги сушіння, оскільки максимально зберігаються нативні властивості рослинної сировини, висвітлено сутність фізичних процесів, що відбуваються під час сушіння. Показано, що інтенсивність сушіння залежить від фізико-хімічних властивостей матеріалів і рушійної сили процесу. Перспективними способами сушіння, з точки зору збереження харчової цінності, забезпечення відповідних відновлювальних властивостей сушених овочів, фруктів та енергоємності, є сублімаційне сушіння із кріодеструкцією, сушіння зі змішаним теплопідведенням та холодне розпилювальне сушіння. Drying is the best way to obtain durable products at maximum maintaining their original quality without preservatives and food additives. Dried foods are promising raw material for schools restaurants, especially fast food type bistros and cafes. Consumers of these types of products are power structures, food concentrates production, a special contingent (geologists, athletes, astronauts) and others. Therefore, based on theoretical studies found benefits dry as much as possible remain properties of native plant material, highlights the essence of physical processes occurring during drying. It is shown that the intensity of drying depends on the physical and chemical properties of materials and driving force of the process. Promising methods of drying, in terms of maintaining the nutritional value, ensuring appropriate remedial properties of dried vegetables, fruit and power consumption is freeze drying with cryosurgery, drying mixed heat supply and cold spray drying.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27375
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
гжицького 2015.pdf208,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.