Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31043
Title: Здоров’я як чинник соціально-економічного розвитку країни: інтегрований підхід
Authors: Кундєєва, Галина Олексіївна
Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: здоров’я
модель здоров’я
інтегрований підхід
показники здоров’я
економічне зростання
health
health model
integrated approach
health indicators
economic growth
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2019
Citation: Кундєєва, Г. О. Здоров’я як чинник соціально-економічного розвитку країни: інтегрований підхід / Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка // Інтелект ХХІ. – 2019. –№ 6. – С. 105-110.
Abstract: У статті досліджено багатоаспектність категорії «здоров’я» та запропоновано інтегрований підхід до дослідження особливої ролі здоров’я у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Сформовано біосоціо-економічну модель здоров’я з урахуванням економічної компоненти. Проаналізовано існуючи системи показників для оцінки суспільного здоров’я з позиції впливу на економічне зростання країни. Досліджено залежність ВВП країни від тривалості життя, кількості померлих, а також залежність зміни ВВП країни від природного приросту/скорочення населення. Запропоновано зміну концепції державної освіти щодо зміцнення здоров’я населення як тріади: виховання у дитинстві – освіта в школі та закладах вищої освіти – просвіта у зрілому віці.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31043
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
health.pdf482,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.