Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32920
Title: Удосконалення системи утилізації теплоти гвинтового компресорного агрегата Renner RS-132
Authors: Павелко, Володимир Іванович
Мудрак, Б. О.
Keywords: удосконалення
гвинтовий компресорний агрегат
improvement
screw compressor unit
утилізація теплоти
heat utilization
комп’ютерне моделювання
теплообмінники
computer simulation
heat exchangers
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2019
Citation: Павелко, В. І. Удосконалення системи утилізації теплоти гвинтового компресорного агрегата Renner RS-132 / В. І. Павелко, Б. О. Мудрак // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 170–176.
Abstract: У статті обґрунтовано доцільність удосконалення системи утилізації теплоти, що відводиться з гвинтового компресорного агрегата RENNERRS-132 в процесі його експлуатації. Представлено результати експериментального дослідження теплових і гідродинамічних режимів роботи пластинчатого теплообмінника — одного із основних елементів системи охолодження компресорного агрегата. Створена комп’ютерну модель оптимізації системи утилізації теплоти компресорного агрегата RENNER RS-132 базується на повній тривимірній моделі пластинчатого теплообмінника, що дає змогу використовувати результати моделювання для оптимізації теплових і гідродинамічних режимів роботи цього теплообмінника. Процедура моделювання передбачає дискретизацію дослідної геометрії за допомогою розрахункових сіток, що дає змогу представити фізико-матема- тичний опис течії теплоносія всередині пластинчастого простору, який базується на чисельному розв’язанні осереднених за числом Рейнольдса рівнянь Нав’є-Стокса, замкнутих за допомогою RNG-K-E моделі турбулентності з не рівноважними пристінними функціями. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні оптимальних конструктивних характеристик і параметрів роботи системи охолодження компресора. Підтверджено, що рекуперація теплоти за допомогою системи охолодження гвинтового компресорного агрегата RENNER RS-132 підвищує надійність його роботи, сприяє зменшенню собівартості виробленої продукції. Комп’ютерна модель оптимізації системи утилізації теплоти компресорного агрегата може бути використана для впровадження при здійсненні модернізації сучасних гвинтових компресорних агрегатів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32920
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RETROFITTING RENNER RS-132 SCREW COMPRESSOR.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.