Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32982
Title: Аналіз, розробка і валідація спектральних радіаційних моделей при 3-d моделюванні горіння природного газу
Authors: Засядько, П. Я.
Прядко, Микола Олексійович
Засядько, Ярослав Іванович
Keywords: горіння
абсолютно чорне тіло
випромінювання
поглинання
спектр
радіаційний теплообмін
валідація
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2015
Citation: Засядько, П. Я. Аналіз, розробка і валідація спектральних радіаційних моделей при 3-d моделюванні горіння природного газу / П. Я. Засядько, М. О. Прядко, Я. І. Засядько // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 169–182.
Abstract: У статті розглянуто питання 3-D моделювання процесів спалювання природного газу, зокрема питання розробки підмоделей для визначення радіаційних характеристик продуктів спалювання. Виконано аналіз променевого теплоперенесення та запропоновано підмодель для визначення лінійних коефіцієнтів поглинання, що включає розрахунок частки випромінювання абсолютно чорного тіла на спектральних смугах випромінювання димових газів. Розроблено CFX модель спалювання метану в циліндричному пальнику. Зазначена модель включає підмодель спектрального випромінювання. Результати розрахунків, виконані в рамках 3-D CFX моделі, порівняно з наявними у літературі даними, отриманими при аналогічних робочих і режимних параметрах процесу. Порівняння свідчить про близьку відповідність результатів, що підтверджує адекватність запропонованої оптичної підмоделі для визначення середнього лінійного коефіцієнта поглинання та визначає можливість застосування її при розробці 3-D моделей реальних процесів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32982
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANALYSES, DEVELOPMENT AND VALIDATION OF.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.