Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3973
Title: Використання залізовідновлювальних бактерій для видалення гормонально-активних речовин із стічних вод
Authors: Салюк, Анатолій Іванович
Стабніков, Віктор Петрович
Красінько, Вікторія Олегівна
Keywords: залізовідновлювальні бактерії
біодеградація
стеролі
анаеробний процес
iron renewable bacteria
biodegradation
sterols
anaerobic process
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2012
Citation: Салюк, А. І. Використання залізовідновлювальних бактерій для видалення гормонально-активних речовин із стічних вод / А. І. Салюк, В. П. Стабніков, В. О. Красинько // Біотехнологічний журнал. – 2012. - № 12.
Abstract: Сучасні побутові стічні води містять гормонально-активні речовини (стероли), значна кількість яких не розкладається в процесі очищення, залишається у стічній воді після її аеробного очищення, концентрується у рідинній фракції анаеробного реактору (РФАР) міських очисних споруд і поступає з обробленими стічними водами у природні водні системи. В представленій работі була вивчена і показана можливість застосування факультативно анаеробних залізо-відновлювальних бактерій Stenotrophomonas maltophilia штам ВК при використанні залізної руди як акцептора електронів для біодеградації гормонально-активних стеролів присутніх у стічній воді. Modern domestic sewage containing hormonally active substances (sterols), many of which are not decomposed during purification, remains in the wastewater after aerobic purification, concentrated liquid fraction in anaerobic digesters (RFAR) municipal sewage treatment plants and fed with treated wastewater in natural water systems. In the presented familiarized with operation principles has been studied and shown the possibility of applying facultative anaerobic iron-reduction bacteria Stenotrophomonas maltophilia strain BK using iron ore as an electron acceptor for biodegradation hormonally active sterols present in the wastewater.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3973
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf90,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.