Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3986
Title: Висококонцентровані стоки найдоцільніше очищати метановим бродінням
Authors: Малюжко, Олена Володимирівна
Салюк, Анатолій Іванович
Нікітін, Геннадій Олексійович
Keywords: метанове бродіння
біодеструкція
анаеробний процес
рециркуляція
анаеробна ферментація
активний мул
кислотна та метанова фаза бродіння
methane fermentation
biodegradation
anaerobic processes
recycling
anaerobic fermentation
activated sludge
acid and methane fermentation phase
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2002
Citation: Малюжко, О. В. Висококонцентровані стоки найдоцільніше очищати метановим бродінням / О. В. Малюжко, А. И. Салюк, Г. О. Нікітін // Харчова і переробна промисловість. - 2002. - № 3. - С. 31-32.
Abstract: Метанове бродіння доцільно використовувати в технології очистки стічних вод, особливо концентрованих стоків харчової промисловості. До переваг цього методу відносять низьке енергоспоживання процесів анаеробного очищення, високі навантаження (до 10 кг ХСК/м3 добу при 30 С), держання метану як енергоносія (на кілограм ХСК утворюється 0,26-0,34 м3 метану), невелика кількість надлишкового мулу, що дає можливість застосування модулів доочищення. Ступінь очищення при цьому становить 99% до побутових висококонцентрованих стічних вод. Methane fermentation should be used in waste water treatment, especially concentrated waste food. The advantages of this method include low power processes of anaerobic treatment, high pressure (up to 10 kg HSK/m3 day at 30 C), holding methane as an energy (per kg COD formed 0,26-0,34 m3 methane), a small amount of excess sludge that enables application modules purification. The degree of purification in this case is 99% for household highly concentrated wastewater.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3986
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf646,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.