Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6242
Title: Вибір режиму пророщування зерна для забезпечення накопичення метаболізованого селену
Authors: Антонюк, Марія Миколаївна
Хіврич, Борис Іванович
Стабніков, Віктор Петрович
Арсеньєва, Лариса Юріївна
Keywords: метаболізований селен
біомаса
раціони харчування
metabolized selenium
biomass
ration
кафедра біотехнології і мікробіології
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2002
Citation: Вибір режиму пророщування зерна для забезпечення накопичення метаболізованого селену / М. М. Антонюк, Б. І Хіврич, В. П. Стабніков, Л. Ю. Арсеньєва // Хранение и переработка зерна. - 1990. - № 9. - С. 52-53.
Abstract: Для визначення кількості метаболізованого селену, що входить до складу рослинної біомаси сільськогосподарських рослин, пророщених протягом 4-5 діб у розчинах із селенітом натрію, проводили їх екстракційну обробку і визначали вміст селену в екстракті. Вміст метаболізованого селену вивчали у зерні, пророщеному при початкових дозах 20, 100, 200 та 300 мкг Sе/г вихідного зерна. При збільшенні початкової дози селену від 20 до 300 мкг/г вихідного зерна, відсоток метаболізованого селену змінюється для зерна пшениці від 85 до 6%, для насіння соняшнику – від 95 до 10%. Оскільки саме метаболізований селен є цінним для профілактики його нестачі у раціонах харчування, можна вважати доцільним пророщувати насіння при невисоких дозах селену, зокрема 20 мкг Sе/г вихідного зерна. To determine the amount metabolized selenium, which is part of the biomass crop plants, germinated for 4-5 days in a solution with sodium selenite, spent their extraction process and determined the content of selenium in the extract. Metabolized selenium content was studied in grain, sprouted with initial doses of 20, 100, 200 is the 300 ug Se / g original grain. With an increase in the initial dose of selenium from 20 to 300 mg / g of the initial grain percentage metabolized selenium varies for wheat from 85 to 6% for sunflower seeds - from 95 to 10%. Since it is a valuable metabolize selenium prophylaxis for its lack in the ration, may be considered desirable seeds germinate at small doses of selenium, in the above privacy of 20 mg / g of the initial grain.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6242
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13689.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.