Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6599
Title: Отримання селеновмісних добавок на основі проростків сільськогосподарських рослин
Authors: Хіврич, Борис Іванович
Устинов, Юрій Васильович
Антонюк, Марія Миколаївна
Стабніков, Віктор Петрович
Keywords: добавки рослинного походження
хлібобулочні вироби
селен
Selenium
supplements of plant origin
bakery products
кафедра біотехнології і мікробіології
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2002
Citation: Отримання селеновмісних добавок на основі проростків сільськогосподарських рослин/ М. М. Антонюк, Б. І.Хіврич, Ю. В. Устинов, В. П. Стабнiков // Вісник РДТУ. – 2002. – №3. – С. 99-104.
Abstract: Досліджено отримання селенозбагачених добавок рослинного походження та використання їх у виробництві хлібобулочних виробів. Показана можливість накопичення селену зерном злакових та бобових культур при замочуванні у водних розчинах гідроселеніту натрію. Встановлено, що основна акумуляція селену зернобобовими культурами при дозі селену 20 – 100 мкг/г зерна майже повністю відбувається за першу добу. Production of selenium-containing supplements of plant origin and their use for bakery product manufacturing were studied. Possibility to accumulate selenium by grains and beans during their soak in water solutions of sodium hydroselenite was shown. It was established that the main accumulation of selenium by grain legumes at dose of selenium from 20 to 100 mkg/g of grain was going during the first day.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6599
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23 Paper.pdf207,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.