Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12367
Title: Порівняльний аналіз процесів нанофільтрації та зворотнього осмосу при розділенні молочної сироватки
Authors: Змієвський, Юрій Григорович
Киричук, Іванна Ігорівна
Мирончук, Валерій Григорович
Keywords: зворотний осмос
молочна сироватка
нанофільтрація
reverse osmosis
whey
nanofiltration
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2013
Citation: Змієвський, Ю. Г. Порівняльний аналіз процесів нанофільтрації та зворотнього осмосу при розділенні молочної сироватки / Ю. Г. Змієвський, І. І. Киричук, В. Г. Мирончук // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Міністерство освіти і науки України. – Одеса: 2013. – Вип. 43. – Том. 2. – С. 137-141.
Abstract: В даній роботі наведені результати експериментальних досліджень процесів розділення молочної сироватки нанофільтрацією та зворотнім осмосом. Визначені їх основні переваги та недоліки, що обумовлюють вибір відповідного процесу при переробці молочної сироватки. Встановлено, що за допомогою нанофільтрації можна частково знесолити розчин, а зворотнім осмосом – отримати фільтрат (пермеат) з незначним вмістом розчинених сполук. This paper presents the results of experimental studies of whey separation by nanofiltration and reverse osmosis . The main advantages and disadvantages of these processes were determined that influence the choice of appropriate process at whey separation . It was found out that due to nanofiltration we can partially demineralize solution and after reverse osmosis we can obtain permeate with the small amount of solutes .
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12367
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comparative.pdf189.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.