Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23456
Title: Застосування нових зернових екстрактів у виробництві пива
Other Titles: Application of new grain extracts in beer production
Authors: Приймак, Оксана Андріївна
Прибильський, Віталій Леонідович
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Pryymak, Oksana
Meletyev, Anatoly
Prybylskyy, Vitaly
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кукурудза
рисова січка
пшениця
пивне сусло
солод
ферменти
кукуруза
рисовая сечка
пивное сусло
ферменты
maize
broken rice
wheat
beer mash
malt
enzymes
Issue Date: 2004
Citation: Приймак, О. А. Застосування нових зернових екстрактів у виробництві пива / О. А. Приймак, А. Є. Мелетьєв, В. Л. Прибильский // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 70-та наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 20-21 квітня 2004 р. – К.: НУХТ, 2004. – Ч. ІІ. – С. 15.
Abstract: В пивоварінні актуальними проблемами є розширення асортименту і покращення продукції різноманітного призначення. Для цієї мети використовується широкий спектр замінників основної сировини — ячмінного солоду. Це несолоджений ячмінь, кукурудза, рисова січка, пшениця та багато іншої сировини, сиропів, концентратів, екстрактів. В пивоварении актуальными проблемами являются расширение ассортимента и улучшение продукции различного назначения. Для этой цели используется широкий спектр заменителей основного сырья - ячменного солода. Это несоложенного ячмень, кукуруза, рисовая сечка, пшеница и многое другого сырья, сиропов, концентратов, экстрактов. In the current problems are brewing diversification and improved products for various purposes. For this purpose a wide range of substitutes for primary raw materials - barley malt. This nesolodzhenyy barley, maize, broken rice, wheat and many other raw materials, syrups, concentrates and extracts.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23456
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf135.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.