Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28051
Title: ІЧ-дослідження їстівних плівок і покриттів з полівініловим спиртом
Authors: Чорна, Анастасія Іванівна
Шульга, Оксана Сергіївна
Keywords: їстівне покриття
біорозкладальне паковання
пвс
edible film
biodegradable packaging
PVC
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2017
Citation: Шульга, О. С. ІЧ-дослідження їстівних плівок і покриттів з полівініловим спиртом / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 214-217.
Abstract: Біодеградабельні їстівні плівки на основі природних полімерів (крохмаль, целюлоза, білок тощо) за рахунок своєї гідрофільності поки що не можуть повністю витіснити синтетичні матеріали, оскільки мають високу паропроникність. З синтетичних біодеградабельних матеріалів найбільший інтерес представляє полівініловий спирт (ПВC), який є водорозчинним, являється харчовою добавкою Е 1203 і дає плівки з низькою паропроникністю. Biodegradable edible films based on natural polymers (starch, cellulose, protein, etc.) due to its hydrophilicity can not yet be completely ousted synthetic materials, because they have high vapor permeability. Synthetic Biodegradable materials are of greatest interest to polyvinyl alcohol (PVC), which is water soluble, is a food additive E 1203 and provides films with low vapor permeability.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28051
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Yakist (Shulga) .pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.