Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6029
Title: Штам бактерій Nocardia vaccinii К-8 як потенційний продуцент поверхнево-активних речовин
Authors: Пирог, Тетяна Павлівна
Гриценко (Манжула), Наталія Анатоліївна
Keywords: поверхнево-активні речовини
поверхностно-активные вещества
surfactants
емульгувальні властивості
культивування
біосинтез
эмульгирующие свойства
культивирование
биосинтез
emulsifying properties
cultivation
biosynthesis
Nocardia vaccinii
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2008
Citation: Пирог, Т. П. Штам бактерій Nocardia vaccinii К-8 як потенційний продуцент поверхнево-активних речовин / Т. П. Пирог, Н. А. Манжула // Харчова промисловість. - 2008. - № 7. - С. 29–32.
Abstract: Показана можливість синтезу метаболітів з поверхнево-активними та емульгувальними властивостями під час культивування штаму Nocardia vaccinii К-8 на дешевих мінеральних середовищах з гідрофільними субстратами (етанол, глюкоза). Встановлено, що синтез поверхнево-активних речовин (ПАР) підвищується за концентрації субстратів 1 %, тривалості культивування 120–168 год і наявності у середовищі іонів заліза та дріжджового автолізату. Одержані дані є вихідними для розробки технології синтезу ПАР штамом Nocardia vaccinii K-8.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6029
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text.pdf278.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.