Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9361
Title: Дослідження закономірностей кінетики сушіння одиничних крапель квасних комбінованих заквасок
Other Titles: Investigation of drying kinetics of single droplets leaven ferments combined
Authors: Таран, Віталій Михайлович
Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Прибильський, Віталій Леонідович
Taran, Vitaly
Dubkovetskyy, Igor
Malezhik, Ivan
Prybylskyy, Vitaly
Keywords: полідисперсні системи
тепломасообмін
об’єм
полидисперсные системы
тепломассообмен
объем
polydisperse system
heat and mass transfer
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2001
Citation: Дослідження закономірностей кінетики сушіння одиничних крапель квасних комбінованих заквасок / В. М. Таран, І. В. Дубковецький, Т. А. Антонюк та ін. // Наукові праці УДУХТ. – 2001. - № 10 (спецвипуск). - С. 121-122.
Abstract: Дослідження закономірностей кінетики сушіння одиничних крапель квасних комбінованих заквасок. Исследование закономерностей кинетики сушки единичных капель кислых комбинированных заквасок. Investigation of drying kinetics of single droplets leaven ferments combined.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9361
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf86.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.