Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9620
Title: Властивості та екологічний вплив хімічних елементів
Other Titles: Property and ecological influence of chemical elements
Authors: Перепелиця, Олександр Петрович
Perepelitsa, Alexander
Keywords: фізико-хімічні константи
фізичні та хімічні властивості
методи одержання простих речовин
галузі застосування
екологічні проблеми
харчова промисловість
физико-химические константы
физические и химические свойства
методы получения простых веществ
отрасли применения
экологические проблемы
пищевая промышленность
phisicochemical constants
physical and chemical properties
methods of preparation of simpl substances
breanches of using
ecological problems
food industry
кафедра харчової хімії
Issue Date: 1997
Citation: Перепелиця, О. П. Властивості та екологічний вплив хімічних елементів : довідник / О. П. Перепелиця // За ред. академіка НАН України В. В. Скопенка. - К.: Вентурі, 1997. – 192 с.
Abstract: У довіднику наведені дані про ізотопи елемента, автора його відкриття, вміст у земній корі, природні мінерали, фізико-хімічні константи, фізичні і хімічні властивості, методи одержання простих речовин, галузі застосування, і міру токсичності. Описані різні металовмісні матеріали, в тому числі сплави, їх склад, призначення і забруднюючий вплив на харчові продукти. Повідомляється про біологічний вплив найважливіших хімічних елементів на організм людини через харчові продукти і воду, наводяться значення гранично допустимих концентрацій токсичних елементів у різних харчових продуктах. Також частково розглянуті проблеми екологічної безпеки, радіоактивних забруднень і охорони здоров’я людини. Крім навчального, цей довідник має довідкове значення. Розрахований на учнів старших класів шкіл і ліцеїв, вступників до навчальних закладів, учителів шкіл, студентів технікумів і вузів, інспекторів підрозділів природоохоронних служб, медпрацівників, працівників установ громадського харчування, харчової, сільськогосподарської та хімічної промисловостей. В справочнике подана информация о природных минералах, содержащихся в земной коре, методах получения, физических и химических свойствах элементов, методах получения простых веществ, сплавах, практическом применении, биологическому и экологическому влиянию химических элементов. В этом справочнике рассмотрены проблемы экологической безопасности, защиты здоровья человека и частично – последствия Чернобыльской катастрофы. Справочник рекомендован ученикам профессионально ориентированных школ и колледжей, учителям, студентам вузов, лицеев, университетов, медицинским работникам, работникам общественного питания, пищевой, сельскохозяйственной и химической промышленности. Information about natural minerals, contents in the earth, isotopes, chemical and physical properties of elements, methods of preparation simple substance, melting compositions of metals, practical using, biological, unhealthy and ecological influences of chemical elements are prented in this handbook. Problems of ecological wellbeing, the protection of people’s health and partly about consequences of Chornobyl catastrophe are stated in this book. The handbook is recommended for pupils of senior forms of schools and colleges, teachers, students of higher schools, lyceums, universities, the medical workers, workers of public food, agricultural and chemical breances.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9620
Appears in Collections:Довідкові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf382.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.