Патенти ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Хліб житній заварний збагачений (Патент на корисну модель № 120603)
  (2017) Пашова, Наталя Вячеславівна; Волощук, Галина Іванівна
  Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню порошку топінамбура та знежиреного борошна конжута, насіння гарбуза та волоського горіха, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з подовженим терміном свіжості. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of topinambur powder and low-fat flour of sesame seeds, low-fat flour of pumpkin seeds, low-fat flour of walnut - which makes it possible to expand the assortment of bread production with еxtension of freshness
 • Документ
  Хліб житній заварний збагачений (Патент на корисну модель № 120601)
  (2017) Пашова, Наталя Вячеславівна; Волощук, Галина Іванівна
  Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню порошку топінамбура та знежиреного борошна горіха волоського, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з подовженим терміном свіжості. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of topinambur powder and low-fat flour of walnut nuts, which makes it possible to expand the assortment of bread production with еxtension of freshness.
 • Документ
  Хліб житній заварний збагачений (Патент на корисну модель № 120600)
  (2017) Пашова, Наталя Вячеславівна; Волощук, Галина Іванівна
  Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню порошку топінамбура та знежиреного борошна гарбузового насіння, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з подовженим терміном свіжості. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of topinambur powder and low-fat flour of pumpkin seeds, which makes it possible to expand the assortment of bread production with еxtension of freshness.
 • Документ
  Хліб житній заварний збагачений (Патент на корисну модель № 120604)
  (2017) Пашова, Наталя Вячеславівна; Волощук, Галина Іванівна
  Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню порошку топінамбура та знежиреного борошна конжута, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з подовженим терміном свіжості. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of topinambur powder and low-fat flour of sesame seeds, which makes it possible to expand the assortment of bread production with еxtension of freshness.
 • Документ
  Хліб житній заварний з топінамбуром (Патент на корисну модель № 117311)
  (2017) Пашова, Наталя Вячеславівна; Волощук, Галина Іванівна
  Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню житнього борошна та порошку топінамбура, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з пікантним смаком. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of rye flour and topinambur powder, which makes it possible to expand the assortment of bread production with spicy taste.
 • Документ
  Способ производства сычужного сыра голландской группы (Авторское свидетельство № 1303118)
  (1987) Колесникова, Светлана Саввовна
  Способ ускоренного технологического процесса с использованием увеличенной дозы бактериальной закваски, что обеспечивает получение равномерного мелкого сырного зерна из нежного сгустка. Method of speed-up technological process with the use of megascopic dose of bacterial ferment, that provides the receipt of even shallow cheese grain from a tender clot.
 • Документ
  Двокамерний струминно-зрошувальний сульфітатор (Патент на корисну модель № 112332)
  (2016) Пономаренко, Віталій Васильович; Пушанко, Микола Миколайович; Хитрий, Ярослав Сергійович
  Двокамерний струминно-зрошувальний сульфітатор складається з ежекційного апарату, який тангенційно підключено до циліндричної сепаруючої ємкості, що виконана у вигляді циклону, має трубопроводи для видалення відпрацьованого сульфітаційного газу та обробленої рідини. Сепаруюча ємкість розділена на дві камери зрізаним конусом, висота якого дорівнює діаметру циліндричної сепаруючої ємкості і який встановлено на відстані 1,5…2 діаметрів від її верхньої кромки. При цьому верхня камера циліндра та зрізаний конус утворюють циліндрично-конічний циклон з центральним патрубком відведення парогазової суміші з верхньої частини та отвором відведення рідини знизу, а в нижній камері встановлено розподільчий пристрій у вигляді перфорованої конічної поверхні. Центральний патрубок циліндрично-конічного циклона відведення парогазової суміші з'єднаний з нижньою камерою на рівні нижньої кромки розподільного пристрою, а патрубок відведення відпрацьованого сульфітаційного газу виконано на рівні верхньої кромки розподільчого пристрою. The double-chamber jet-irrigation sulfitator consists of ejecting device which is connected to a tangential cylindrical separating tank, which is designed as a cyclone, a piping to remove sulfitatsiynoho exhaust gas and the treated fluid. Separating container divided into two chambers truncated cone, whose height is equal to the diameter of the cylindrical separating tank and is set to 1.5 ... 2 diameter of its upper edge. The upper chamber of the cylinder and the truncated cone form cylindrical-conical cyclone with a central drainage pipe steam mixture from the top of the hole and drain from the bottom, and the bottom chamber switchgear installed in a perforated cone. Central nozzle cylindrical-conical cyclone diversion of gas-vapor mixture connected with the lower chamber at the bottom edge of the distribution device and pipe flue gas sulfitatsiynoho executed at the upper edge of the switchgear.
 • Документ
  Спосіб одержання бактеріального концентрату прямого внесення «Темп» для твердих сичужних сирів з високою температурою другого нагрівання (Патент на винахід № 74753)
  (2006) Кігель, Наталя Федорівна; Шульга, Наталія Михайлівна; Боднарчук, Оксана Василівна
  Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на спосіб одержання бактеріального концентрату прямого внесення для виробництва твердих сирів. Materials are presented about a novelty and right on the receipt of patent on the method of receipt of bacterial concentrate of the direct bringing for the production of hard cheeses.
 • Документ
  Штам бактерій Lactobacillus helveticus, що використовується у виробництві заквашувальних культур для твердих сичужних сирів (Патент на винахід № 76906)
  (2006) Кігель, Наталя Федорівна; Шульга, Наталія Михайлівна; Боднарчук, Оксана Василівна
  Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на використання у заквашувальних культурах для виробництва сирів нового штаму бактерій.
 • Документ
  Штам бактерій Lactobacillus acidophilus, що використовується у виробництві заквашу вальних культур для сичужних сирів (Патент на винахід № 91417)
  (2008) Кігель, Наталя Федорівна; Шульга, Наталія Михайлівна
  Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на використання у заквашувальних культурах для виробництва сирів нового штаму бактерій.
 • Документ
  Штам бактерій Lactobacillus casei ssp. Rhamnosus, що використовується у виробництві заквашувальних культур для твердих і напівтвердих сичужних сирів (Патент на винахід № 85149)
  (2008) Кігель, Наталя Федорівна; Шульга, Наталія Михайлівна
  Представлено матеріали щодо новизни та права отримання патенту на використання у заквашувальних культурах для виробництва сирів нового штаму бактерій.
 • Документ
  Спосіб очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва (Деклараційний патент на винахід № 46485)
  (2002) Салавор, Оксана Мирославівна; Гусятинський, Микола Володимирович; Клименко, Лариса Степанівна; Гусятинська, Наталія Альфредівна; Штангеєва, Надія Іванівна; Ліпєц, Антон Адамович; Сорокін, Анатолій Іванович
  Спосіб очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва, який передбачає введення в неї коагулянту і наступне освітлення води відстоюванням, який відрізняється тим, що як коагулянт використовується дигідроксосульфат алюмінію у кількості 0,01...0,1 % до маси води. Method of purification of conveyor-washing water sugar beet production, which involves injecting into it the coagulant and subsequent illumination of water settling, which is characterized in that as a coagulant used dyhidroksosulfat aluminum in an amount of 0.01 ... 0.1% by weight of water.