Покажчики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 55
 • Документ
  Реклама та зв’язки з громадськістю: освітня програма освітньо-наукового ступеня «Магістр»
  (2024) Рудовська, Олена Миколаївна
  Бібліографічний покажчик є інформаційним джерелом, що включає в себе книги, монографії, навчальні видання, довідкові та періодичні видання, електронні видання та інформаційні ресурси впродовж 2000 - 2024 рр. з гіперпосиланнями на повнотекстові документи. Покажчик призначений для здобувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю» освітньо-наукового ступеня «Магістр», а також викладачів та наукових працівників.
 • Документ
  Освітня програма «Холодильні техніка та технології»
  (2022) Рудовська, Олена Миколаївна; Мельничук, Інна Миколаївна
  Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові та періодичні видання, електронні видання та інформаційні ресурси) впродовж 1990-2022 рр. з гіперпосиланнями на ресурс у відкритому доступі. Покажчик призначений для студентів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Холодильні техніка та технології» освітньо- наукового ступеня «Магістр».
 • Документ
  Машинобудування харчової та переробної промисловості
  (2022) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з розвитку машинобудування в Україні та світі, загальної технології машинобудування, моделювання і комп’ютерного інжинірингу, промислової електроніки, галузевого технологічного обладнання, стандартизації та сертифікації у машинобудуванні, використання відходів галузі машинобудування, охорони праці на підприємствах, а також економіки машинобудування. The bibliographic index contains information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, dissertation abstracts) on the development of mechanical engineering in Ukraine and the world, the general technology of mechanical engineering, modeling and computer engineering, industrial electronics, industry technological equipment, standardization and certification in mechanical engineering, use of waste in the mechanical engineering industry, occupational health and safety at enterprises, as well as the economics of mechanical engineering.
 • Документ
  Рослинна сировина в харчовій промисловості
  (2022) Фесун, Тетяна Павлівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з питань рослинництва, розвитку галузі рослинництва в Україні та його практичного використання в харчовій промисловості. Покажчик розрахований на широке коло здобувачів, науковців та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index contains information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference publications, articles from periodical and scientific publications, abstracts of dissertations) on issues crop production, development of the field of crop production in Ukraine and its practical use in the food industry. The index is designed for a wide range of applicants, scientists and everyone who interested in this topic.
 • Документ
  Електропостачання та енергоменеджмент
  (2022) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з електротехніки та електромеханіки, електроніки та технічних засобів автоматизації, енергетичного менеджменту і аудиту промислових підприємств а також маркетингових досліджень ринку електричної енергії. Покажчик розрахований на широке коло здобувачів, науковців та всіх, хто цікавиться даною темою.
 • Документ
  Автоматизація та комп’ютерні технології систем управління
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з автоматизації технологічних процесів та виробництв; автоматичного керування; числових методів та математичних методів прийняття рішень; електроніки та мікропроцесорної техніки; комп’ютерних систем та технологій; штучного інтелекту; мультимедіа- та телекомунікаційних технологій; метрології; технологічних вимірюваннь та приладів; баз даних та засобів аналітики. Покажчик розрахований на широке коло здобувачів, науковців та всіх, хто цікавиться даною темою.
 • Документ
  Економіка праці та менеджмент
  (2021) Фесун, Тетяна Павлівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з питань теоретичних та практичних аспектів економічної сутності продуктивності праці, методів ії вимірювання, формування ринку праці, питань організації оплати праці та її удосконалення в умовах становлення ринкової економіки. Покажчик розрахований на широке коло здобувачів, науковців та всіх, хто цікавиться даною темою.
 • Документ
  Маркетинг як інтелектуальна основа продажу
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з основ та видів маркетингу, маркетингових досліджень, маркетингової товарної та цінової політик, торгівлі, маркетингових комунікацій, реклами як інструменту маркетингу, маркетингового менеджменту, маркетингу з управління підприємством, ринку та сегментації ринку, маркетингового планування, міжнародного маркетингу, а також впливу маркетингу на суспільство. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться данною темою.
 • Документ
  Світ фінансів
  (2021) Фесун, Тетяна Павлівна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з питань становлення, розвитку фінансів та фінансової науки, бюджетної та податкової систем, ролі фінансового механізму в реалізації фінансової політики, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансів домогосподарств та інші. Покажчик розрахований на широке коло аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою.
 • Документ
  Використання гідроколоїдів в харчовій промисловості
  (2021) Фесун, Тетяна Павлівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з питань використання гідроколоїдів в харчовій промисловості. Покажчик розрахований на широке коло аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference books, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations) on the use of hydrocolloids in the food industry. The index is designed for a wide range of graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Логістика
  (2021) Рудовська, Олена Миколаївна
  Бібліографічний покажчик містить інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) впродовж 1997–2021 рр. Покажчик розрахований на широке коло, аспірантів, викладачів, докторантів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index contains information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations) during 1997-2021. The index is designed for a wide range of graduate students, teachers, doctoral students, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Облік. Оподаткування. Аудит
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з обліку, оподаткування та аудиту. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes: information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations) on accounting, taxation and auditing. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій з технології пітної води, водопідготовки харчових виробництв та технології очистки стічних від підприємств харчової промисловості. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes: information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations on drinking water technology, water treatment of food production and wastewater treatment technology from food industry enterprises. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Відходи та безвідходне виробництво в харчовій промисловості
  (2021) Мельничук, Інна Миколаївна
  Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) в продовж 1956–2020 рр з актуальних питань відходів та безвідходного виробництва в харчовій промисловості. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, dissertation abstracts) during 1956-2020 on topical issues of waste and waste-free production in the food industry. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій з загальної хімічної технології та хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes: information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations on general chemical technology and chemical technologies of food additives and cosmetics. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Органічні продукти харчування (БІО-продукти)
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з актуальних питань технології органічних продуктів харчування. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations) on topical issues of organic food technology. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Мистецтво перетворень у світі вірусів та бактерій
  (2021) Каленська, Валентина Сергіївна
  Мікроорганізми – це мікроскопічні організми, що живуть на Землі майже всюди: у воді, грунті, повітрі, в гарячих джерелах, всередині скель і супроводжують людину на протязі всього життя. Вони критично важливі для харчового ланцюга в природі, особливо переробки поживних речовин в усіх екосистемах. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик представляє наукові публікації з питань мікробіології, біотехнології, клітинної та генної генної інженерії і т.д., завдяки яким промисловість одержала можливість випускати ряд біологічно-активних речовин, бактерійних, імунних препаратів та використовувати їх у харчуванні людини, медицині, сільському господарстві та багатьох інших галузях. Це монографії, навчальні посібники, наукові статті та публікації з періодичних видань. Покажчик адресовано науковцям, фахівцям, викладачам, здобувачам та всім тим, кого цікавить розвиток та вплив на людину сучасних технологій у сфері мікробіології та біотенології. Microorganisms are microscopic organisms that live on Earth almost everywhere: in water, soil, air, hot springs, inside rocks and accompany humans throughout life. They are critical to the food chain in nature, especially the processing of nutrients in all ecosystems. The auxiliary bibliographic index presents scientific publications on microbiology, biotechnology, cell and genetic engineering, etc., thanks to which the industry has been able to produce a number of biologically active substances, bacterial, immune drugs and use them in human nutrition, medicine, agriculture and many other industries. These are monographs, textbooks, scientific articles and publications from periodicals. The index is addressed to scientists, specialists, teachers, applicants and all those who are interested in the development and human impact of modern technologies in the field of microbiology and biotechnology.
 • Документ
  Рибне господарство: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід
  (2021) Фесун, Тетяна Павлівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з розвитку рибної промисловості, технології переробки риби та морепродуктів. Покажчик розрахований на широке коло аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference books, articles from periodicals and scientific journals, abstracts of dissertations) on the development of the fishing industry, technology of fish and seafood processing. The index is designed for a wide range of graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Елеваторна промисловість: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід
  (2021) Фесун, Тетяна Павлівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з розвитку елеваторної промисловості, основ технологічного проектування та технології зберігання зерна в елеваторах, технологічного обладнання та автоматизації технологічних процесів і виробництв. Покажчик розрахований на широке коло аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference books, articles from periodicals and scientific publications, dissertation abstracts) on the development of the elevator industry, basics of technological design and technology of grain storage in elevators, technological equipment and automation technological processes and productions. The index is designed for a wide range of graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.
 • Документ
  Харчова біотехнологія
  (2021) Олабоді, Олена Вячеславівна
  Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій з актуальних питань харчової біотехнології. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою.The bibliographic index includes: information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations on topical issues of food biotechnology. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.