Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 8396
 • Документ
  Комплексоутворення та екстракція Бісмуту в системі Ві3+ - 18-краун-6 – CCl3COOH
  (2022) Кроніковський, Олег Ігоревич; Мисюк, Олексій Миколайович
 • Документ
  Комплексоутворення та екстракція лантаноїдів з краун-етерами
  (2021) Кроніковський, Олег Ігоревич; Мисюк, Олексій Миколайович; Стаднічук, Наталія Олександрівна
 • Документ
  Екологічні особливості діяльності аграрних холдингів
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Проаналізовано діяльність холдингів у сільському господарстві. Досліджено вплив інтегрованих структур на екологію регіону та запропоновано шляхи оптимізації структури виробництва для зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Документ
  Диверсифікація виробництва аграрними холдингами
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Проаналізовано діяльність аграрних холдингів у сільському господарстві. Висвітлено особливості диверсифікації виробництва інтегрованими підприємствами, обґрунтовано пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку
 • Документ
  Концентрація сільськогосподарського виробництва в умовах ринку
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Проаналізовано виробництво основних видів продукції в залежності від розмірів підприємств. Науково обґрунтовано пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності використання земель у сільському господарстві
 • Документ
  Розвиток сільських територій в умовах концентрації виробництва
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Проаналізовано діяльність холдингів у сільському господарстві. Досліджено вплив інтегрованих структур на соціальну сферу регіону та запропоновано шляхи залучення вертикально інтегрованих формувань до розбудови сільських територій
 • Документ
  Маркетингове забезпечення діяльності вертикально інтегрованих аграрних формувань
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Проаналізовано діяльність аграрних холдингів у сільському господарстві. Висвітлено особливості маркетингового забезпечення у вертикально інтегрованих аграрних формуваннях та обґрунтовано пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку
 • Документ
  Прогнозування та моделювання розвитку інтегрованих структур
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Розглянуто особливості прогнозування та моделювання розвитку інтегрованих структур. Обґрунтовано пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності використання сучасних методів моделювання в сільськогосподарському виробництві
 • Документ
  Механізм формування агрохолдингів в умовах ринку
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Розглянуто особливості прогнозування та моделювання розвитку інтегрованих структур. Обґрунтовано пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності використання сучасних методів моделювання в сільськогосподарському виробництві
 • Документ
  Сучасний стан і напрями розвитку процесу електроіскрового оброблення середовищ
  (2022) Рвачова, Єлизавета Андріївна; Запорожець, Юлія Владиславівна; Бурлака, Тетяна Василівна
  Вперше електрогідравлічний ефект було запропоновано Л.А. Юткіним. Цей ефект являє собою складне фізико-хімічне явище, яке супроводжується виникненням потужних гідравлічних процесів з утворенням ударних хвиль, кавітації та кавітаційного свічення, інтенсивними ультразвуковими коливаннями, імпульсними магнітни-ми та електричними полями, локальним підвищенням температури до 104К. Комплексна дія цих процесів призводить до збудження молекул води, внаслідок чого утворюються нові з’єднання, у тому числі вільні радикали, перекиси
 • Документ
  Особливості отримання екстрактів з рослинної сировини з жорсткою механічною структурою
  (2021) Запорожець, Юлія Владиславівна; Бурлака, Тетяна Василівна
  При екстрагуванні з рослинної сировини відбувається дифузія БАР із внутрішніх структур частинки матеріалу. Цей процес має свої особливості. Перш за все, наявність пористої перегородки, міжклітинного простору і клітинних ходів знижує швидкість дифузії. По-друге, у пори перегородки можуть проникати лише ті речовини, частинки яких не перевищують розмірів пор. Нарешті, є ще одна істотна особливість — явище десорбції, що спостерігається в клітині після проникнення в неї екстрагента
 • Документ
  Сучасні способи отримання хмельових екстрактів та їх особливості
  (2021) Запорожець, Юлія Владиславівна; Бурлака, Тетяна Василівна
  Низька ефективність більшості існуючих технологій екстрагування цільових компонентів із рослинної сировини з високою ступеню її подрібнення характеризується недосконалістю екстракційної апаратури, оскільки дрібно фракційна сировина, або виготовлена із неї маса не має достатньої пористості для протитечійного безперервного екстрагування, погано транспортується і ущільнюється. Особливо гостро ці питання стоять у пивоварній промисловості, адже раціональне використання хмельової сировини при виробництві екстрактів визначається досконалістю екстракційного обладнання, як фактора, що забезпечує необхідну ступінь вилучення цільових компонентів та якість екстракту
 • Документ
  Особливості вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини
  (2022) Куделко, Альона Олександрівна; Запорожець, Юлія Владиславівна; Ткачук, Наталія Андріївна
  Екстрагування біологічно активних сполук із рослинної сировини є важливим технологічним процесом, підвищення ефективності якого впливає на техніко-економічні показники виробництва цілого ряду галузей промисловості. В роботі досліджено процес екстрагування біологічно активних речовин зі свіжого гарбуза
 • Документ
  Хміль, як основна сировина у пивоварінні
  (2022) Сьомак, Юлія Костянтинівна; Запорожець, Юлія Владиславівна; Ткачук, Наталія Андріївна
  Хміль – є незамінною і найдорожчою сировиною для виробництва пива. Основ-ними виробниками є США, Німеччина, Чехія, Україна, Англія, Польща, Китай, Австралія. Великий потенціал, який можна порівняти з ФРН та Чехією, у вирощуванні хмелю має Україна — до 10–12 тис.т. Але через організаційні недоліки він не використовується і зараз виробляється лише 500–700 т при потребі 4–5 тис.т. Тому надзвичайно актуальною є задача раціонального використання хмелю у пивоварінні, а також у виробництві екстрактів та інших хмельових препаратів (ХП)
 • Документ
  Огляд методів інтенсифікації процесу екстрагування
  (2021) Запорожець, Юлія Владиславівна; Бурлака, Тетяна Василівна
  Розвиток нових комбінованих інтенсивних технологій, обумовлених особливостями гідродинаміки, масообміну та тепловими ефектами, для систем тверде тіло-рідина, вимагає удосконалення відповідних теоретичних основ процесу вилучення цільових компонентів і є актуальним. Матеріали для огляду – публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, патенти та результати власних експериментальних досліджень із розроблення ефективних способів екстрагування рослинної сировини
 • Документ
  Інтенсифікація процесу екстрагування цінних речовин з рослинної сировини
  (2021) Зоткіна, Лариса Василівна; Запорожець, Юлія Владиславівна
  Проблема створення безвідходних виробництв в галузях, які переробляють овочі є актуальною задачею і вирішується шляхом комплексної переробки сировини. Раціональне використання вторинних сировинних ресурсів передбачає інтенсифікацію процесу екстрагування в безперервному секційному апараті
 • Документ
  Отримання біологічно активних речовин із рослинної сировини
  (2022) Сташенко, Софія Григорівна; Запорожець, Юлія Владиславівна; Бурлака, Тетяна Василівна
  В роботі досліджено оптимальні параметри процесу екстрагування з лікарських трав біологічно активних речовин, які можна використовувати як компоненти при виробництві напоїв профілактичного призначення. Матеріалами для досліджень використовували лікарські трави, а саме меліса та календула. Процес контролювали за зміною вмісту сухих речовин в екстрагенті й твердій фазі, які визначали відповідно рефрактометричним методом і прямим інтервально-ітераційним розрахунком
 • Документ
  Дослідження ефективності використання низькочастотних механічних коливань при перемішуванні в системі газ рідина
  (2022) Соколова, Олександра Андріївна; Бублик, Катерина Сергіївна; Зав'ялов, Володимир Леонідович; Запорожець, Юлія Владиславівна
  В умовах інтенсивного розвитку біотехнології виникає потреба в якісно новому обгрунтуванні механізму інтенсифікації масообміну в складній трьохфазній системі під час культивування мікроорганізмів на всіх масштабних рівнях. Одним з перспективних та маловивчених способів інтенсифікації є накладання поля низькочастотних механічних коливань на взаємодіючі фази, що забезпечує рівномірну дисипацію енергії в зоні перемішування. При роботі з такими системами доцільним є використання й нетрадиційних методів дослідження
 • Документ
  Вплив електроіскрових розрядів на властивості та якісні показники хмелю202
  (2023) Жигун, Богдан Анатолійович; Запорожець, Юлія Владиславівна; Шевченко, Олександр Юхимович
  Сучасний розвиток харчової промисловості в Україні вимагає все більш жорстких вимог до якості та асортименту продукції, зниження витрат на сировину та енергоресурси. Щоб відповісти на ці вимоги, необхідно розробляти енергоощадні та маловідходні технологічні процеси переробки сировини на кінцевий продукт. Одним з основних об'єктів перероблення є рослинна сировина, яку використовують у харчовій, фармацевтичній, мікробіологічній, хімічній та інших галузях промисловості. Традиційні методи оброблення рослинної сировини мають недостатньо високу ефективність та глибину перероблення. З цієї причини, перспективним напрямком у розробленні нових процесів харчового виробництва є застосування електрофізичних методів оброблення
 • Документ
  Методи екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини
  (2023) Митяй, Анна Володимирівна; Ремеза, Оксана Володимирівна; Запорожець, Юлія Владиславівна
  В сучасному світі все більше звертають увагу на корисність природних продуктів, зокрема рослинної сировини, яка містить біологічно активні речовини. Для отримання цих речовин застосовуються різні методи екстрагування, які дозволяють вилучити та зберегти корисні компоненти рослин, що можуть бути використані в харчовій, фармацевтичній та косметичній промисловості