05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Розроблення технології зберігання яблук ранньозимових сортів за післязбиральної обробки інгібітором етилену
  (2021) Худік, Людмила Миколаївна
  Дисертація присвячена обґрунтуванню розроблення технології тривалого зберігання яблук сорту Кальвіль сніговий і Спартан за післязбиральної обробки інгібітором біосинтезу етилену з діючою речовиною 1-метилциклопропен (1-МЦП). Розроблено і запатентовано інструментальний метод визначення настання Т-фази фенологічного розвитку плоду для встановлення оптимального строку збирання яблук за рекомендованим значенням індексу стиглості. Підтверджено нижчу у 7,2–15 разів інтенсивність продукування етилену на момент досягнення максимуму після двох-трьох місяців зберігання в холодильнику за обробки і забезпечення у 2,3–2,4 разів нижчого його рівня на момент закінчення семимісячного зберігання. Післязбиральною обробкою забезпечено на 13–21 % менші втрати в шкірці плодів початкового вмісту хлорофілів протягом шести місяців холодильного зберігання, що на 45–48 % знижує пожовтіння яблук сорту Кальвіль сніговий та у 2,2–2,7 разів — Спартан. Забезпечено вищий на 0,15–0,33 мг/100 г вміст в шкірці хлорофілу і на 13–17 % нижчий рівень відбивання від неї світла після холодильного зберігання, а на кінець імітованого товарообігу — відповідно на 0,13–0,40 мг/100 г і на 12–18 % кращі показники. Обробкою 1-МЦП на 13,5–31 % знижено втрату щільності м’якоті плодами впродовж зберігання, що після шести місяців зберігання в охолодженому стані забезпечило вищий у понад півтора рази мінімальний (5,5 кг/см2) поріг щільності плодів сорту Кальвіль сніговий для постачання у мережу торгівлі. Показано ефективність післязбиральної обробки інгібітором етилену для збереження основних показників біохімічного складу плодів, із забезпеченням після шести місяців зберігання, вищого на 0,9 % вмісту сухих розчинних речовин, зокрема на 0,5–0,7 % загального вмісту цукрів, на 0,34 мг/100 г — аскорбінової кислоти, у 1,8 разів — органічних кислот, вищий вміст поліфенолів та здійснює переважаючий вплив на залишковий вміст цих компонентів у плодах на кінець пост-холодильного достигання. Післязбиральною обробкою 1-МЦП подовжено на 87–105 діб раціональну тривалість зберігання яблук ранньозимового терміну достигання в охолодженому стані, із забезпеченням на кінець шести місяців зберігання вищого на 14–45,7 % виходу стандартної продукції з перевагою вищого товарного сорту. Суттєво знижено — у 7,2–8,3 разів — інтенсивність загнивання яблук, у 3,3–3,6 разів — побуріння шкірки плодів сорту Кальвіль сніговий, на 0,2–0,6 % рівень природних втрат, у понад 3,3–5 разів загальну кількість технічного браку й у 22,5–41 рази — рівень абсолютного відходу продукції сорту Кальвіль сніговий. Запропоновано до використання технологію зберігання яблук ранньозимового строку достигання із застосуванням післязбиральної обробки інгібітором біосинтезу етилену без обов’язкового проведення традиційного процесу попереднього охолодження продукції. Це сприяло підвищенню на 45–81 % рівня рентабельності зберігання яблук із забезпеченням прибутку на рівні 2585,05–4393,89 грн/т після шести місяців зберігання у холодильнику. The dissertation is devoted to the explanation of the development of continued storage of Kalvil snihovyi and Spartan apples at post-harvest treatment with ethylene inhibitor 1-metylcyclopropen (1-MCP). An instrumental technique how to identify the onset of a T-phase of phenological development of apple tree fruit was worked out and patented for a establishing an optimal harvesting term for the apples with the recommended value of the maturity index. Confirmed the lower intensity of ethylene production by 7.2–15 times when the maximum was reached after two-three months in the refrigerator and reaching quite a low level, by 2.3–2.4 times, at the end of a seven-month storage. Post-harvest treatment guaranteed fewer losses of initial chlorophyll content ―a‖+‖b‖ in an apple skin by 13–21% during a six-month storage which decreased yellowing of Kalvil snihovyi apples by 45–48% and that of Spartan apples – by 2.2–2.7 times. Chlorophyll content in a skin was higher by 0.15–0.33 mg/100 g and a light reflection level after refrigerator storage was lower by 13–17 %, and at the end of a simulated turnover the indicators were better by 0.13–0.40 mg/100 g and by 12–18 %, respectively. The treatment with 1-MCP decreased the loss of fruit pulp density by 13.5–31% during storage, which, after a six-month shelf-life in a refrigerator, ensured a higher minimal density threshold (5.5 kg/cm2) of Kalvil snihovyi apples for their delivery to trade network. The efficiency of post-harvest treatment with ethylene inhibitor for the preservation of the main indicators of a biochemical composition of fruit was demonstrated, along with the availability of higher (by 0.9 %) content of dry soluble substances during a six-month refrigerator storage, namely total sugar content – by 0.5–0.7 %, ascorbic acid – by 0.34 mg/100 g, organic acids — by 1.8 times, polyphenols and a dominating effect on remaining content of these components in fruit at the end of post-refrigerator maturation. Post-harvest treatment with 1-MCP made it possible to extend a rational shelf-life of early winter apple cultivars in the cooled state by 87–105 days, as well as to receive a higher output of standard produce by 14–45.7% at the end of six-month storage, with the dominance of a higher marketable cultivar. The intensity of soft rot was decreased considerably — by 7.2–8.3 times, that of fruit browning of Kalvil snihovyi — by 3.3–3.6 times; the level of natural losses was reduced by 0.2–0.6 %, the amount of technical failure — by 3.5–5 times, that of absolute fruit waste of Kalvil snihovyi — 22.5–41 times. It was suggested to apply the storage technology for early winter apple cultivars along with the use of post-harvest treatment with ethylene inhibitor without obligatory traditional prior cooling of the produce. It was facilitated the profitability increase of apple shelf-life by 45–81%, and also ensured the profit which was equal to 2585.05–4393.89 hrn/t after six-month storage in the refrigerator.
 • Документ
  Технологія заморожених дрібнодисперсних оздоровчих добавок і продуктів із хлорофілвмісних овочів з використанням кріомеханодеструкції
  (2020) Погарський, Олексій Сергійович
  Дисеpтація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів - Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020 р. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та розробці технології заморожених хлорофілвмісних овочів (капусти броколі, брюссельської капусти, шпинату) та дрібнодисперсної замороженої добавки зі шпинату з використанням як інновації під час виготовлення перших кріогенного «шокового» заморожування із застосуванням рідкого і газоподібного азоту та у процесі виготовлення добавок додаткової дії дрібнодисперсного низькотемпературного подрібнення. Це дає можливість отримати заморожені ХВО, які за вмістом хлорофілів a i b та інших БАР перевищують аналоги в 2,2…2,5 рази, а дрібнодисперсні добавки в 3,5…4,0 рази. Встановлено, що хлорофілвмісні овочі є джерелом комплексу біологічно активних речовин (хлорофілів a i b, L-аскорбінової кислоти, β-каротину, дубильних речовин, низькомолекулярних фенольних сполук), масова частка яких в 100 г продукту здатна задовольнити добову потребу, а також є джерелом структуроутворюючих речовин (пектину, целюлози, білка), що дозволило ХВО обрати як сировину під час отримання оздоровчих продуктів та добавок без застосування харчових домішок (збагачувачів БАР, барвників, структуро-утворювачів та ін.). Показано, що активність окиснювальних ферментів (пероксидази та поліфенолоксидази) кріозаморожених (з використанням рідкого та газоподібного азоту) з високою швидкістю хлорофілвмісних овочів залежить від кінцевої температури заморожування в середині продукту та показано, що заморожування до температури –32…–35°С приводить до повної інактивації окиснювальних ферментів, в той час як заморожування до –18°С приводить до збільшення активності в 1,4…1,5 рази, розкрито механізм. Показано, що використання комплексної дії на сировину кріогенного «шокового» заморожування до –32…–35°С та дрібнодисперсного подрібнення приводять до високого ступеня вилучення прихованих зв’язаних форм хлорофілів, каротиноїдів та інших БАР хлорофілвмісних овочів, масова частка яких в кріозаморожених добавках в 3,2…3,5 рази більша ніж у свіжих ХВО, що є результатом дії процесів кріомеханодеструкції, механокрекінгу, руйнування нанокомплексів і наноасоціатів біополімерів з БАР та їх трансформацією у вільну форму.
 • Документ
  Удосконалення технологій переробки сучасних сортів картоплі з отриманням нових напівфабрикатів та консервованих продуктів
  (2019) Писарєв, Максим Григорович
  Дисертацію присвячено використанню нових сортів картоплі у виробництві сушених, охолоджених та заморожених напівфабрикатів. Розроблено інноваційні способи сушіння картоплі із застосуванням комбінованих методів енергопідведення. Досліджено процес сушіння картоплі конвективним, ІЧ-конвективним та НВЧ-конвективним способом. Визначено оптимальні режими сушіння з метою отримання продукції високої якості. Обґрунтовано та досліджено вплив попереднього оброблення картоплі на зміни хімічного складу та якісні показники напівфабрикатів. Запропоновано способи зниження вмісту крохмалю в картоплі для виробництва дієтичних напівфабрикатів. Удосконалено технології отримання сушених, охолоджених, заморожених напівфабрикатів із картоплі, у тому числі, дієтичних.
 • Документ
  Удосконалення технології томатних соусів із додаванням пасти із насіння томатів
  (2019) Бендерська (Дущак), Ольга Вячеславівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та удосконаленню технології томатних соусів із використанням вторинних томатних ресурсів. У роботі науково обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти використання томатів технічної стиглості та томатного насіння, удосконалено технологію перероблення томатної сировини з урахуванням її хімічного складу та технологічних властивостей. Вперше на основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено особливості хімічного складу томатів технічної стиглості. Експериментально визначено оптимальні параметри попереднього оброблення томатної сировини та досліджено її вплив на зміни каротиноїдного комплексу томатів, який на початкових стадіях може піддаватися ферментативним змінам. Вперше, експериментально визначено та науково обґрунтовано вплив попереднього оброблення томатної сировини на вміст глікоалкалоїдів. Встановлено, що зменшення кількості глікоалкалоїдів томатів технічної стиглості на 71,4 % відносно початкового вмісту можливе при застосуванні попереднього бланшування у розчині NaCl з концентрацією 1,5 % при температурі 90 ºС впродовж 15 хв. The dissertation scientific degree candidate technical sciences by specialty 05.18.13 – technology canned and chilled food – National University Food Technologies the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. The dissertation is devoted scientific substantiation and improvement tomato sauces by use secondary tomato resources. The theoretical and practical aspects by use tomatoes technical maturity and seeds in the justification for abstract improved technology tomato raw include speciation’s and technological properties. For the first time based on theoretical and experimental researches peculiarities chemical composition maturity are established. Optimal modes pre-treatment tomato are determined and influence changes carotenoids tomatoes is investigated, which at initial stage can be subjected to enzymatic The influence pre-treatment glycoalkaloids content is experimentally determined and scientifically grounded. It is found reduction glycoalkaloids of the maturity is possible in use preliminary blandering in solution NaCl - 1.5% at 90 ºC for 15 min. Under these conditions, reduction rate glycoalkaloids was 71.4% relative by original content. We propose use recycling tomatoes for food semi-processed food, namely, the tomato seeds. The features chemical composition of tomato seeds are established. It is proved that the tomato seeds have high nutritional and biological value, which is caused by increased content proteins, lipids, carbohydrates and can be used ration of healthy food.
 • Документ
  Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової
  (2018) Заморська, Ірина Леонідівна
  У дисертаційній роботі представлено результати теоретичного обґрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової залежно від абіотичних та агротехнологічних факторів, холодильного зберігання, заморожування та консервування. Середня маса (6,9…15,1 г), об’єм (5,5…13,3 см3), густина (0,8…1,0 г/см3) та товарна оцінка ягід суниці садової істотно залежить від сорту, віку насаджень та черговості збору врожаю. У ягід суниці сортів Пегас, Хоней та Дукат – найбільша середня маса, Дукат та Пегас – об’єм, а Полка та Фестивальна ромашка – густина. Ягоди суниці вкриті тонким шаром епідермальних клітин, завтовшки не більше 5 μκ, а мезокарпій представлений крупними паренхімними клітинами завширшки 50…75 μκ і завдовжки 150…225 μκ з тонкою оболонкою та великими міжклітинниками, що не захищає плід від випаровування вологи під час зберігання, механічних впливів та проникнення мікроорганізмів. Ягоди суниці садової залежно від помологічного сорту та погодних умов накопичують у своєму складі, в середньому, 11,3…14,1 % сухих речовин в т.ч. 8,5…10,0 % сухих розчинних, 0,90…0,96 % пектинових речовин, 5,8…8,2% цукрів; 0,82…1,06 % органічних кислот; 55,9…99,5 мг/100 г аскорбінової кислоти; 33,2…56,3 мг/100 г фенольних сполук, з яких 58,1…81,0 % антоціанів; 3297,9…5218,9 мг/100 г сухої маси амінокислот; 12 мінеральних елементів. Аромат ягід формується під впливом летких сполук: 2,5-диметил-4-метокси- 3(2Н)-фуранону (мезифурану), 2,5-диметил-4-окси-3(2Н)-фуранону (фуранеолу), етил 2-метилбутаноату, етилбутаноату, транс-2-гексеналю, етил 2- метилбутаноату, метилізобутаноату, гексилацетату. Встановлено комплекс об’єктивних показників споживної стиглості ягід суниці різних помологічних сортів. Науково обґрунтовано строки збирання врожаю на основі досліджень впливу абіотичних факторів. Встановлено переваги зберігання ягід суниці, що вирощені без мульчування за рахунок зниження інтенсивності дихання на 0,2…0,7 мл СО2•кг/год, підвищення втрат маси на 0,4…1,3 % та вищого виходу товарної продукції на 5,6…10,6 %. Досліджено, що під час зберігання ягід суниці зменшується вміст складних ефірів на 66,0, фуранових сполук – 45,3 % та антоціанів. Доведено, що кожна година затримування охолодження ягід підвищує втрати маси на 0,1…2,3 %, а від розміру останніх залежать зміни ознак свіжості. З’ясовано вплив заморожування на якісні показники ягід суниці залежно від агротехнологічних прийомів вирощування. Доведено, що втрати маси та кріорезистентність заморожених ягід суниці залежать від їхнього розміру за найбільшим поперечним діаметром, а оптимальний розмір заморожених ягід суниці – 18…25мм. Удосконалено способи попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням із застосуванням лимонної, аскорбінової кислот та цукрово-пектинового розчину. Встановлено, що попередня обробка ягід суниці перед заморожуванням у водному розчині 0,5 % лимонної кислоти покращує органолептичну оцінку ягід на 0,8 бала, зменшує втрати маси на 0,2 %, аскорбінової кислоти на 21,3 %, а часткове осмотичне зневоднення в розчині сахарози з додаванням 1% лимонної кислоти зберігає основні компоненти хімічного складу, запобігає втратам аскорбінової кислоти на 1,9…19,3 % та поліпшує органолептичні властивості ягід. Попередня обробка в 2 %-ному цукрово-пектиновому розчині утримує мікроструктуру заморожених ягід суниці, зменшує втрати маси на 0,9…1,6 %, аскорбінової кислоти – на 13 %, підвищує кріорезистентність ягід до 98 %, органолептичну оцінку на 0,6 бала, зберігає «індекс висоти». Оптимізовано рецептури заморожених пюреподібних сумішей на основі або з додаванням пюре суничного. Заморожені пюреподібні суміші, основою або часткою яких є пюре суничне з додаванням пюре: яблук, вишні, чорної смородини, абрикоса, кизилу, сливи та гарбузів підвищує вітамінну цінність продукції в 4,2…8,9 рази та поліпшує органолептичні властивості. Досліджено зміну кольору різних продуктів переробки з ягід суниці різних помологічних сортів протягом зберігання. Науково обґрунтовано строк зберігання консервів з суниці: соку суничного натурального неосвітленого – 6 міс., джему та компоту – 12 міс., варення – 18 міс., джеми та компоти з ягід суниці сорту Полка – до 18 міс. Удосконалено технологію джему суничного стерилізованого з додаванням 25 % рецептурної кількості, що дозволяє отримати задані фізико-хімічні та органолептичні показники якості з вмістом сухих розчинних речовин не менше 62 %, масової частки цукрі 56…57 %, титрованих кислот – 0,6…0,8 %, пектинових речовин – 0,76…0,84 %. The results of the theoretical explanation and development of the technologies of strawberry storage and canning depending on abiotic and agro-technological factors, refrigerator storage, freezing and canning were presented in the dissertation work. Average mass (6,9…15,1 g), volume (5,5…13,3 cm3), density (0,8…1,0 g/cm3) and marketable estimation of strawberries depend on a cultivar, age of the plantation and alternation of harvesting to a great extent. Strawberries of cultivars Pegas, Honey and Dukat have the largest average mass, those of Dukat and Pegas – the largest volume, strawberries of cultivars Polka and Festyvalna romashka have the largest density. Berries are covered with a thin layer of epidermal cells, its thickness is not more than 5 μκ, mesocarp is presented with parenchyma cells, as wide as 50…75 μκ and as long as 150…225 μκ with a thin wall and large intercellular spacing which do not protect a fruit from evaporation during its storage, mechanical effects and penetration of microorganisms. Depending on a pomological cultivar and weather conditions, strawberries accumulate in their composition, on the average, 11,3…14,1 % of dry matters, including 8,5…10,0 % of soluble dry substances, 0,90…0,96 % of pectin substances, 5,8…8,2 % of sugars; 0,82…1,06 % of organic acids; 55,9…99,5 mg/100 g of ascorbic acid; 33,2…56,3 mg/100 g of phenol compounds, among them 58,1…81,0 % of anthocyanins; 3297,9…5218,9 mg/100 g of dry amino acid mass; 12 mineral elements. Berry aroma is formed under the effect of volatile compounds: 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2Н)-furanone (mesifurane), 2,5-dimethyl-4-oxy-3(2Н)-furanone (furaneol), ethyl 2-methylbutanoate, ethyl butanoate, trans-2-hexanal, ethyl 2- methylbutanoate, methylizobutanoate, hexalacytate. A complex of objective indicators of consuming ripeness of various strawberry pomological cultivars was established. Harvesting terms were scientifically grounded based on the effect of abiotic factors. Storage advantages of strawberries, grown without mulching, were established due to the decrease of respiration intensity by 0,2…0,7 ml СО2 •kg/hr, the increase of mass losses by 0,4…1,3 % and higher output of marketable produce by 5,6…10,6 %. It has been studied that during strawberry shelf-life the content of complex ethers decreases by 66,0 %, that of furanic compounds – 45,3 % and anthocyanins. It has been proved that every hour of a delay in strawberry freezing increases mass losses by 0,1…2,3 %, and the latter are responsible for the changes of freshness characteristics. The effect of freezing on strawberry quality indicators depending on farm practices was studied. It has been proved that mass losses and cryoresistance of frozen strawberries depend on their size at the largest cross-sectional diameter, and optimal size of frozen strawberries is 18…25 mm. The ways of preliminary processing of strawberries before freezing with the use of citric, ascorbic acids and sugar-pectin solution were improved. It has been established that preliminary treatment of starwberries before freezing in water solution 0,5 % of citric acid improves organoleptic evaluation of strawberries by 0,8 point, decreases mass losses by 0,2 %, ascorbic acid by 21,3 %, and partial osmotic dehydration in sucrose solution together with 1 % of citric acid preserves major components of the chemical composition, prevents ascorbic acid losses by 1,9…19,3 % and improves organoleptic characteristics of strawberries. Preliminary treatment in 2% sugar-pectin solution retains microstructure of frozen strawberries, decreases mass losses by 0,9…1,6 %, ascorbic acid – by 13 %, increases cryoresistance of the berries up to 98 %, organoleptic evaluation by 0,6 points, saves “height index”. Recipes of frozen pastelike mixtures, based on starwberry paste or when it was added, were optimized. Frozen pastelike mixtures, the main component is strawberry paste with the addition of: apples sour cherries, black currants, apricots, dogwood, plum and pumkin, increase vitamin value of the produce by 4,2…8,9 times and improve organoleptic characteristics. The change of color of various processed products of different pomological strawberry cultivars during the storage was studied. The storage terms of canned strawberry was scientifically grounded: natural non-clarified strawberry juice – 6 months, jam and stewed fruit – 12 months, marmalade – 18 months, jam and stewed fruit (cv. Polka) – up to18 months. The technology of sterilized strawberry jam with the addition of 25 % of recipe amount has been improved, which allows to get expected physical-chemical and organoleptic indicators of quality with the content of dry substances not less than 62 %, mass sugar share – 56…57 %, titrated acids – 0,6…0,8 %, pectin substances – 0,76…0,84 %.
 • Документ
  Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами
  (2017) Прісс, Олеся Петрівна
  Дисертація присвячена розробці наукових основ зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами. Обґрунтовано науково-теоретичні положення формування антиоксидантного статусу плодових овочів і використання композицій екзогенних біологічно активних речовин антиоксидантної дії у поєднанні з післязбиральною тепловою обробкою для максимальної збереженості фітонутрієнтів та товарної якості плодових овочів під час подовжених термінів зберігання в охолодженому стані. Розроблено склад композицій біологічно активних речовин і встановлено оптимальні концентрації, які забезпечують максимальну збереженість фітонутрієнтів і підвищення виходу стандартної продукції після зберігання плодових овочів в охолодженому стані. Удосконалено технологію зберігання плодових овочів з використанням післязбиральної обробки біологічно активними речовинами біогенного і синтетичного походження та показано її економічну ефективність. Thesis is dedicated to scientific basis development of fruiting vegetable storage with usage of biologically active substances treatment. Scientific and theoretical principles of antioxidant status formation in fruiting vegetables were reasoned, as well as usage of exogenous biologically active substances compositions combined with postharvest heat treatment providing maximization of preservation of phytonutrient content and commodity of fruiting vegetable during the extended storage under the cooling conditions. Biologically active substances composition and optimal concentrations were developed to increase maximum phytonutrient preservation and standard production output after fruiting vegetables storage under the cooling conditions. Technology of fruiting vegetable storage with usage of postharvest treatment with biologically active substances of biogenic and synthetic origin is improved and its’ economical efficiency was shown.
 • Документ
  Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів
  (2016) Кулик, Аліна Степанівна
  Дисертація присвячена обґрунтуванню та удосконаленню технології зберігання зелені петрушки на основі аграрного гідрогелю та антиоксидантів. Dissertation is devoted to the development of elements of storage technology parsley on the basis of agrarian hydrogel and antioxidants.
 • Документ
  Удосконалення технології гомогенізованих фруктових продуктів з використанням гідродинамічного оброблення
  (2015) Іващенко, Катерина Юріївна
  Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню технології виготовлення гомогенізованих фруктових продуктів за рахунок використання гідродинамічного оброблення. В якості основного обладнання для проведення процесів подрібнення, гомогенізації та температурного оброблення сировини запропоновано гідродинамічні кавітаційні установки статичного типу періодичної дії типу ТЕК-СМ, розроблені в НВПП «Інститут «ТЕКМАШ» (Херсон) під керівництвом к.т.н. Осіпенко С. Б. Розроблено методики розрахунку окремих показників роботи установок для проведення технологічних та проектно-конструкторських розрахунків при розробці нових видів продуктів та створенні дискретно-безперервних технологічних ліній виробництва фруктів гомогенізованих. The work devoted to improving the technology of homogenized fruit products. By hydrodynamic processing of plant raw materials were obtained homogenized products. As the main process equipment for crashing, homogenization and heat processing of raw materials have been proposed hydrodynamic cavitation installations of static type of periodic action of type TEK-SM. Installations have been developed in SPPE “Institute” TEKMASH” (Kherson), under the direction of Dr. Osipenko S. In order to ensure necessary characteristics of the finished product have been investigated parameters of such installations. For the theoretical determination of the duration of treatment, which is needed for different kinds of raw materials have been proposed methodology for calculating of some values of operation of equipment.
 • Документ
  Удосконалення технології каротиновмісних добавок та консервованих продуктів з моркви
  (2012) Левківська (Музика), Тетяна Миколаївна
  Дисертаційну роботу присвячено дослідженню та удосконаленню технології переробки моркви. Показано, що в результаті комплексного підходу до переробки, можна одночасно одержати каротиновмісні добавки та нові консервовані продукти на основі моркви. Підібрані оптимальні параметри проведення технологічних процесів, котрі забезпечують одержання продуктів високої якості. Dissertation devoted to the research and improvement of processing technology of carrot. It is shown that as a result of a comprehensive approach to recycling, we can simultaneously obtain karotynovmisni additions and new canned foods from carrots. The optimum parameters of technological processes, which allow to get high quality products.
 • Документ
  Удосконалення технології сушіння плодів глоду
  (2012) Євчук, Яна Валеріївна
  Дисертаційну роботу присвячено дослідженню і удосконаленню різних способів сушіння районованих та перспективних сортів глоду. В роботі використано нетрадиційну лікарську сировину – плоди глоду, подано їх харчову, біохімічну і фізичну характеристику, що дозволяє розширити асортимент сухофруктів-напівфабрикатів, як вихідного матеріалу для виготовлення препаратів лікувально-профілактичного призначення. Dissertation work is sanctified to research and improvement of different methods of drying of the districted and perspective sorts of hawthorn. Unconventional medical raw material is in process used – the garden-stuffs of hawthorn, they are given food, biochemical and physical description, that allows to extend assortment of ready to cook fruit-foods, as a feedstock for making of preparations of the medical and preventive setting.