Підручники ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Механізація технологічних процесів у рослинництві
  (2009) Танчик, Семен Петрович; Дмитришак, Михайло Ясонович; Миропольський, Олександр Михайлович
  Комплексний навчальний курс, основою якого є рослинництво як прикладна наука, яка синтезує знання багатьох інших прикладних і теоретичних дисциплін біологічного, технічного та економічного циклів. У загальному вигляді розкриті питання призначення, принципу роботи , ефективності та особливостей використання сільськогосподарської техніки. A complex educational course, basis of which is a plant-grower as applied science which synthesizes knowledge many other applied and theoretical disciplines of biological, technical and economic cycles. In a general view the exposed questions of setting, principle of work, efficiency and features of the use of agricultural technique.
 • Документ
  Розвиток теплових схем цукрових заводів
  (2003) Штангеєв, Костянтин Остапович; Христенко, В. І.
  Наводиться основні напрямки удосконалення теплових схем цукрових заводів та характеристики теплообмінного обладнання. Provides basic directions of perfection of thermal schemes sugar factories and characteristics of heat transfer equipment
 • Документ
  Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв
  (2000) Лісовенко, Олексій Тимофійович; Руденко-Грицюк, Орест Антонович; Литовченко, Ігор Миколайович; Зірніс, Іріна Вікторівна; Сидоренко, Світлана Іванівна; Ковальов, Олександр Володимирович; Дудко, Сергій Дмитрович; Котенко, Анатолій Георгійович
  В підручнику наведено аналіз груп обладнання, який базується на матрицях та функціональних схемах. Це дозволяє охопити всі групи обладнання, оцінити недоліки та перспективи розвитку окремих груп машин. Конструкції в цьому випадку розглядаються на прикладі окремих кращих зразків обладнання. The textbook provides an analysis of groups of equipment, which is based on a matrix and functional circuits. This allows you to reach all groups of equipment, evaluate shortcomings and prospects of individual groups of machines. Structures treated in this case as an example of some of the best examples of equipment.