Патенти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 2471
 • Документ
  Привід круглов’язальної машини
  (2004) Піпа, Борис Федорович; Володін, Сергій Олексійович
  Привід круглов’язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої жорстко встановлений на валу електродвигуна, а ведений шків зв'язаний з механізмом товароприйому, кінематично зв'язаним в свою чергу з голковим циліндром механізму в'язання, який відрізняється тим, що ведений шків клинопасової передачі встановлений безпосередньо на механізмі товароприйому. A drive of a circular knitting machine containing an electric motor, a V-belt transmission, the drive pulley of which is rigidly mounted on the motor shaft, and the driven pulley is connected to a goods receiving mechanism, kinematically connected in turn to the needle cylinder of the knitting mechanism, characterized in that the driven pulley of the V-belt transmission is mounted directly on the goods receiving mechanism.
 • Документ
  Привід круглов’язальної машини (патент на корисну модель №13441)
  (2006) Піпа, Борис Федорович; Володін, Сергій Олексійович; Павленко, Георгій Іванович
  Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої жорстко встановлений на валу електродвигуна, а ведений жорстко з'єднаний з циліндричною шестірнею, кінематично з'єднаною з зубчастим колесом механізму товароприйому, та дві пари шестерень, кожна з яких містить нижню і верхню шестерні, розташовані на вертикальних осях діаметрально протилежно одна одній, і кінематично з'єднані між собою, причому нижні шестерні кінематично з'єднані з зубчастим колесом механізму товароприйому, а верхні - з зубчастим колесом голкового циліндра механізму в'язання, який відрізняється тим, що додатково обладнаний двома циліндричними пружинами кручення, кожна з яких встановлена на вертикальній осі і кінематично з'єднана з нижньою та верхньою шестернями. A drive of a circular knitting machine, comprising an electric motor, a V-belt transmission, the drive pulley of which is rigidly mounted on the motor shaft, and the driven pulley is rigidly connected to a spur gear kinematically connected to a gear wheel of the goods receiving mechanism, and two pairs of gears, each of which contains lower and upper gears arranged on vertical axes diametrically opposite to each other, and kinematically connected to each other, the lower gears being kinematically connected to the gear wheel of the goods receiving mechanism, and the upper gears being kinematically connected to the gear wheel of the needle cylinder of the knitting mechanism, characterized in that it is additionally equipped with two cylindrical torsion springs, each of which is mounted on a vertical axis and kinematically connected to the lower and upper gears.
 • Документ
  Привід круглов’язальної машини (патент на корисну модель №15538)
  (2006) Піпа, Борис Федорович; Марченко, Анатолій Іванович; Павленко, Георгій Іванович; Володін, Сергій Олексійович
  Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун та передачу, ведучий елемент якої жорстко встановлений на валу електродвигуна, а ведений елемент встановлений на механізмі товароприйому, який за допомогою двох розташованих діаметрально протилежно водил зв'язаний з голковим циліндром механізму в'язання, який відрізняється тим, що як передачу вибрано ланцюгову передачу. The drive of a circular knitting machine, comprising an electric motor and a transmission, the drive element of which is rigidly mounted on the motor shaft, and the driven element is mounted on the receiving mechanism, which is connected to the needle cylinder of the knitting mechanism by means of two diametrically opposed waterers, characterized in that a chain transmission is selected as a transmission.
 • Документ
  Привід круглов’язальної машини (патент на винахід №43556)
  (2001) Піпа, Борис Федорович; Володін, Сергій Олексійович
  Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу з ведучим шківом, жорстко встановленим на валу електро­двигуна, і веденим шківом, зубчасту передачу з шестірнею, жорстко з'єд­наною з веденим шківом клинопасової передачі, зубчасте колесо механіз­му товароприйому і зубчасте колесо голкового циліндра, кінематично зв’язані із встановленими між ними діаметрально протилежно двома вер­тикальними привідними валами, на кінцях кожного з яких встановлені циліндричні шестерні, який відрізняється тим, що кожен з вертикальних привідних валів оснащений запобіжною муфтою, з'єднаною з одною з циліндричних шестерень. A drive for a circular knitting machine, comprising an electric motor, a V-belt transmission with a drive pulley rigidly mounted on the motor shaft and a driven pulley, a gear transmission with a gear rigidly connected to the driven pulley of the V-belt transmission, a gear wheel of the goods receiving mechanism and a gear wheel of the needle cylinder, kinematically connected to two diametrically opposite vertical drive shafts mounted between them, at the ends of each of which there are spur gears, characterized in that each of the vertical drive shafts is equipped with a safety clutch connected to one of the spur gears.
 • Документ
  Привід круглов’язальної машини (патент на винахід №58954 )
  (2003) Піпа, Борис Федорович; Володін, Сергій Олексійович; Ловейкіна, Світлана Олексіївна
  Привід круглов’язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої жорстко встановлено на валу електродвигуна, вертикальний привідний вал, на одному кінці якого жорстко встановлено ведений шків клинопасової передачі, а на другому жорстко встановлена шестірня, кінематично зв'язана з зубчастим колесом механізму товароприйому, та в'язь для кінематичного зв'язку механізму товароприйому з голковим циліндром механізму в'язання, який відрізняється тим, що в'язь виконана у вигляді двох розташованих діаметрально протилежно водил. The drive of a circular knitting machine, comprising an electric motor, a V-belt transmission, the drive pulley of which is rigidly mounted on the motor shaft, a vertical drive shaft, at one end of which the driven pulley of the V-belt transmission is rigidly mounted, and at the other end a gear is rigidly mounted, kinematically connected to the gear wheel of the goods receiving mechanism, and a knitting for kinematic connection of the goods receiving mechanism with the needle cylinder of the knitting mechanism, characterized in that the knitting is made in the form of two diametrically opposed waterers.
 • Документ
  Пристрій для орієнтування виробів (Патент на винахід №108204)
  (2015) Халайджі, Вероніка Валеріївна; Гавва, Олександр Миколайович; Волчко, Анатолій Іванович; Дороніна, Катерина Михайлівна; Кривопляс-Володіна, Людмила Олександрівна; Павлов, Сергій Олексійович; Волчко, Андрій Анатолійович
  Запропонований пристрій для орієнтування виробів включає подавальний конвеєр з приводом та пристрій поперечного переміщення вантажів. Конвеєр виконано у вигляді привідної роликової доріжки, на роликах якої встановлені втулки, які є нерухомими відносно до роликів за рахунок утворення профільного з'єднання. При цьому втулки мають можливість переміщення у горизонтальній площині за допомогою механічного привода, встановленого під роликами. The proposed device for orienting products includes a feed conveyor with a drive and a device for transverse movement of goods. The conveyor is made in the form of a driven roller track, on the rollers of which there are bushings that are fixed relative to the rollers due to the formation of a profile connection. At the same time, the bushings can be moved in the horizontal plane by means of a mechanical drive installed under the rollers.
 • Документ
  Суха суміш для кисломолочних напоїв (Патент на винахід № 127555)
  (2023) Бандура (Кузьмик), Ульяна Геннадіївна; Швайко, Роман Васильович
  Винахід стосується сухої суміші для кисломолочних напоїв, що містить суху молочну основу, наповнювач, стабілізатор структури, при цьому як суху молочну основу містить сухе знежирене молоко та суху сироватку, як наповнювач містить сублімовані фрукти та додатково містить закваску прямого внесення, що містить мікроорганізми біфідо- і лактобактерій.
 • Документ
  Спосіб виробництва сиру м'якого (Патент на винахід № 127585)
  (НУХТ, 2023) Грек, Олена Вікторівна; Михалевич, Артур Петрович; Онопрійчук, Олена Олександрівна; Тимчук, Алла Вікторівна
  Спосіб виробництва сиру м'якого, що включає нормалізацію, пастеризацію, внесення коагулянта, витримування сирного згустка за температури коагуляції, видалення сироватки, формування сиру, самопресування, охолодження, фасування, який відрізняється тим, що під час нормалізації вносять рисовий білок у кількості 1-1,5 % до маси нормалізованого молока, який попередньо розчиняють у частині нормалізованого молока за співвідношення 1:(5-6) і піддають набуханню протягом 10-15 хв за температури 40-45 °C.
 • Документ
  Комбінований ступінчастий сатуратор для цукрової промисловості (Патент на корисну модель №153748)
  (2023) Тимченко, Іван Вячеславович; Пономаренко, Віталій Васильович; Слюсенко, Андрій Михайлович; Люлька, Дмитро Миколайович; Лементар, Святослав Юрійович
 • Документ
  Колонний дифузійний апарат (Патент на корисну модель № 154231)
  (2023) Люлька, Дмитро Миколайович; Пономаренко, Віталій Васильович; Слюсенко, Андрій Михайлович; Скопець, Владислав Віталійович
 • Документ
  Кавітаційний ежектор (Патент на корисну модель № 152366)
  (2023) Слюсенко, Андрій Михайлович; Пономаренко, Віталій Васильович; Лементар, Святослав Юрійович
 • Документ
  Пристрій для отримання колоїдних розчинів металів (Патент на корисну модель № 153591)
  (2023) Лопатько, Костянтин Георгійович; Олішевський, Валентин Вікторович; Винарчук, Катерина Володимирівна; Лопатько, Серафим Костянтинович; Поєдинок, Наталія Леонідівна; Бабко, Євген Євген Миколайович
  В основу корисної моделі поставлена задача забезпечення стабільності проходження електричних імпульсів між гранулами, що підвищує кількість колоїдної фракції у порівнянні з мікрофракцією металу.
 • Документ
  Вузол подачі тіста формувальної машини (Патент на корисну модель № 154220)
  (2023-01-26) Бруква, Олексій Олексій Юрійович; Бабко, Євген Миколайови; Люлька, Дмитро Миколайович; Бабич, Ірина Михайлівна; Олішевський, Валентин Вікторович
  В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конструкції валу таким чином, аби гігієнічні показники були покращені, безпека для споживача готової харчової продукції була забезпечена згідно вимогам.
 • Документ
  Спосіб виробництва бутильованої води тривалого зберігання (Деклараційний патент на корисну модель № 153725)
  (2023) Федосов, Олексій Леонідович; Прибильський, Віталій Леонідович; Дулька, Ольга Степанівна; Карсим, Ірина Василівна
  Спосіб виробництва бутильованої води тривалого зберігання, що передбачає ультрафіолетове опромінювання, озонування, видалення механічних домішок та зниження загальної жорсткості, який відрізняється тим, що у воду еред розливом додають розчин цитрату срібла концентрацією 250 мг/дм 3 у кількості 5...10 см 3 на 100 дм 3 води. The method of production of bottled water for long-term storage, which involves ultraviolet irradiation, ozonation, removal of mechanical impurities and reduction of general hardness, which differs in that a solution of silver citrate with a concentration of 250 mg/dm 3 in the amount of 5...10 cm 3 is added to the water before bottling per 100 dm 3 of water.
 • Документ
  Апарат для розчинення цукру (Патент на корисну модель №149975)
  (2021) Кашурін, Олексій Миколайович; Прибильський, Віталій Леонідович; Удодов, Сергій Олександрович; Пеший, Валерій Анатолійович
  Розроблена принципово нова конструкція апарату для розчинення цукру та отримання цукрового сиропу, як живильного середовища для потреб виробництва безалкогольних ферментованих напоїв, зокрема чайного грибу. A fundamentally new design of the apparatus for dissolving sugar and obtaining sugar syrup, as a nutrient medium for the production of non-alcoholic fermented drinks, in particular kombucha, was developed.
 • Документ
  Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченкого (Патент на винахід № 127293)
  (2023) Поліщук, Галина Євгеніївна; Осьмак (Федченко), Тетяна Григорівна; Михалевич, Артур Петрович; Басс, Оксана Олександрівна; Бандура (Кузьмик), Ульяна Геннадіївна; Сапіга, Вікторія Ярославівна; Іващенко, Ольга Миколаївна
  Винахід стосується способу виробництва морозива ацидофільного збагаченого, що включає підготовку суміші, заквашування та сквашування суміші до утворення молочно-білкового згустка до рН=4,10, охолодження, внесення стабілізатора з цукром, нагрівання та очищення, пастеризацію, охолодження до температури не вище 10 °C, доохолодження і дозрівання, фризерування, загартування, дозагартовування, зберігання, причому до молочної основи на етапі її підготовки додають попередньо підготовлену сироватково-білкову суміш, яку готують внесенням казеїнату натрію у кількості 0,75-1,0 %, концентрату сироваткових білків у кількості 1,0-1,5 % та ізоляту соєвих білків у кількості 1,0-1,5 % у частину сироватки молочної за співвідношення 1:(4-5) при температурі 40-45 °C та піддають набуханню протягом 20-30 хв.
 • Документ
  Effects of mono- and disaccharides on fruit gel formation
  (2022) Kambulova, Yuliia; Overchuk, Nataliya; Kokhan, Olena
  Дана стаття присвячена вивченню відмінностей процесу гелеутворення фруктових гелів з сахарозою, глюкозою, фруктозою з метою застосування наукових даних в технологіях кондитерських виробів. Для досліджень використовували рецептурні суміші для фруктових гелів, які включали яблучне пюре, цукор і патоку, фруктові уварені маси і структуровані фруктові гелі. Реологічні властивості визначали на ротаційному віскозиметрі, гелеутворювальну здатність – органолептично, пружно-пластичні властивості – за допомогою структурометра, дослідження кількості вільної та зв’язаної вологи – на дериватографі. Згідно отриманих результатів гелі із сахарозою мають вищі значення ефективної в’язкості у порівнянні з гелями з ідентичною кількістю глюкози або фруктози. Міцність фруктових гелів на сахарозі вища за значеннями сили, що необхідна до прориву драглів, а загальна деформація менша. Зразки гелів із сахарозою мають меншу кількість вільної вологи.This article is devoted to the study of the differences in the gelation process of fruit gels with sucrose, glucose, fructose for the purpose of applying scientific data in confectionery technologies. Formulations for fruit gels, which included applesauce, sugar and molasses, fruit stews and structured fruit gels, were used in the research. Rheological properties were determined on a rotary viscometer; gel-forming ability by the method of sensory evaluation; resilient and plastic properties by using a structurometer ST-1; amounts of free and bound moisture were estimated on a Q-1500 derivatograph. According to the obtained results, gels with sucrose had higher values of effective viscosity compared to gels with identical amounts of glucose or fructose. The strength of fruit gels with sucrose was higher in terms of the force required to break the jelly, and the overall deformation was smaller. Additionally, gels with sucrose had a lower amount of free moisture
 • Документ
  Цукерки з підвищеним вмістом білкових інгредієнтів (Патент на корисну модель №113583)
  (2017) Кохан, Олена Олександрівна; Кочерга, Яна Вікторівна; Онофрійчук, Оксана Сергіївна
  Деклараційний патент на корисну модель. Згідно з корисною моделлю, цукерки з підвищеним вмістом білкових інгредієнтів складаються з глюкози та фруктози в якості цукрового компоненту, крохмальної патоки, концентрату сироваткових білків в якості піноутворювача, ароматизатора, та додатково містять желатин, сухе молоко чи какао-порошок Використання запропонованих інгредієнтів дозволяє створення цукерок з підвищеним вмістом білкових речовин та отримати вироби з підвищеною харчовою цінністю, покращеною структурою, продовженим терміном зберігання. Declaratory patent for a utility model. According to a useful model, candies with an increased content of protein ingredients consist of glucose and fructose as a sugar component, starch molasses, whey protein concentrate as a foaming agent, flavoring, and additionally contain gelatin, dry milk or cocoa powder. The use of the proposed ingredients allows the creation of candies with an increased content of protein substances and obtain products with increased nutritional value, improved structure, extended shelf life
 • Документ
  Спосіб виробництва збивних цукерок з підвищеним вмістом білкових інгредієнтів (Патент на корисну модель №112667)
  (2016) Кохан, Олена Олександрівна; Кочерга, Яна Вікторівна; Онофрійчук, Оксана Сергіївна
  Спосіб виробництва збивних цукерок , що включає підготовку рецептурних компонентів, приготування рецептурної суміші та уварювання глюкозно-фруктозно-патокового сиропу,приготування розчину желатину шляхом розчинення його з водою; відновлення сухого концентрату сироваткових білків з водою, збивання відновленого піноутворювача з охолодженим глюкозно-фруктозно-патоковим сиропом та розчином желатину, додавання концентрату сироваткових білків у сухому вигляді разом зі смаковими та ароматичними добавками, формування цукеркових корпусів методом формування цукеркового пласту з поступовим охолодженням та нарізанням.Даний спосіб дає можливість створення збивних цукерок зі збільшеним вмістом білкових інгредієнтів з покращеними органолептичними показниками, агрегативно-стійкою піноподібною структурою, підвищеною харчовою цінністю, зниженою собівартістю. The method of production of whipped candies, which includes preparation of recipe components, preparation of recipe mixture and boiling of glucose-fructose-molasses syrup, preparation of gelatin solution by dissolving it with water; reconstitution of dry whey protein concentrate with water, whipping of reconstituted foaming agent with cooled glucose-fructose-molasses syrup and gelatin solution, addition of dry whey protein concentrate together with flavor and aroma additives, formation of candy bodies by the method of forming a candy layer with gradual cooling and cutting. This method makes it possible to create whipped candies with an increased content of protein ingredients with improved organoleptic indicators, an aggregate-resistant foam-like structure, increased nutritional value, and reduced cost.
 • Документ
  Неглазуровані цукерки з жувальним ефектом (Патент на корисну модель №113385)
  (2017) Кохан, Олена Олександрівна; Вайсеро, Ольга Олександрівна; Сіренко, Катерина Іванівна; Свириденко, Юлія Петрівна
  Деклараційний патент на корисну модель. Згідно з корисною моделлю, неглазуровані цукерки із жувальним ефектом складаються з цукру білого кристалічного, крохмальної патоки, лимонної кислоти, ароматизатора, барвників та додатково містять желатин та гуміарабік. Використання запропонованих інгредієнтів дозволяє вдосконалити рецептуру та отримати неглазуровані цукерки з жувальним ефектом з подовженим терміном зберігання. Declaratory patent for a utility model. According to the utility model, unglazed sweets with a chewy effect consist of white crystalline sugar, starch molasses, citric acid, flavoring, coloring agents and additionally contain gelatin and gum arabic. The use of the proposed ingredients allows to improve the recipe and obtain unglazed candies with a chewy effect with an extended shelf life.