Спосіб виробництва білтонгу з м’яса (Патент на винахід № 109352)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до м'ясної промисловості, а саме до виробництва в'ялених і сушених м'ясопродуктів. В основу винаходу поставлена задача виробництва білтонгу шляхом скорочення процесу ферментації за рахунок використання на стадії підготовки сировини суміші харчових кислот і їх солей та використання визрівання з ензимами. The invention relates to the meat industry, namely to the production of dried and dried meat products. The invention is based on the problem of production of belting by reducing the fermentation process through the use at the stage of preparation of raw materials of a mixture of food acids and their salts and the use of maturation with enzymes.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, технологія, харчові кислоти, м'ясо, сушений м'ясопродукт, technology, food acids, meat, dried meat product

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 109352 UA, МПК A23L 1/31 (2006.01). Спосіб виробництва білтонгу з м’яса / Пасічний В. М., Єленець Ю. А., Бомко І. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а201404094 ; заявл. 16.04.2014 ; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15 2015.

Зібрання