Використання екологічних туристичних маршрутів у букових пралісах Українських Карпат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається сучасний стан, проблеми та перспективи розбудови екологічних туристичних маршрутів у букових пралісах Карпат. Автори наголошують на необхідності науково обгрунтованого регламентування та управління екотуристичного використання букових пралісів у природно-заповідній зоні Карпат. The article deals with the current state, problems and prospects of development of ecological tourist routes in the range of beech forests of the Carpathians. The authors emphasize on the need for scientifically sound regulation and management of the ecotourism use of the range of beech forests in the natural reserve area of the Carpathians.

Опис

Ключові слова

туризм, екологічний туризм, екологічний маршрут, Українські Карпати, кафедра туристичного та готельного бізнесу, tourism, ecological tourism, ecological route, Ukrainian Carpathians

Бібліографічний опис

Мірзодаєва, Т. В. Використання екологічних туристичних маршрутів у букових пралісах Українських Карпат / Т. В. Мірзодаєва, Ж. В. Дерій, С. М. Манжалій // Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рахів, 2017. – С. 209-217.