Сучасні тенденції розвитку Міжнародного туристичного ринку Китаю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Міжнародний туризм є однією з провідних і найбільш перспективних галузей світової економіки. За швидкі темпи зростання він визнаний економічним феноменом минулого століття і йому пророкують блискуче майбутнє. International tourism is one of the leading and most promising sectors of the global economy. With the rapid growth, he recognized the economic phenomenon of the last century and was predicting a bright future.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, Китай, туристичний ринок, тенденції розвитку, China, tourism market, development trends

Бібліографічний опис

Цегольник, З. Сучасні тенденції розвитку Міжнародного туристичного ринку Китаю / З. Цегольник, О. Розметова // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 485.