Мобільні технології в готельному бізнесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні мобільні технології дуже стрімко розвиваються. Ймовірно жодна людина в світі не здатна уявити своє життя без мобільного телефону. Смартфони охопили усі сфери життя людини, не став винятком і готельний бізнес. Today mobile technologies very rapidly developing. Probably no one in the world can not imagine life without a mobile phone. Smartphones covered all areas of life, not an exception and hospitality.

Опис

Ключові слова

мобільні технології, mobile technologies, смартфони, smartphones, туристичні організації, tourism organizations, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Попенко, В. Мобільні технології в готельному бізнесі / Віола Попенко, Тетяна Влодарчнк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 543-545.