Мотиваційний аспект викладання іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мотивація відіграє величезну роль при вивченні будь-якої навчальної дисципліни, і іноземна мова не є винятком. Мотивація - основний компонент структури навчальної діяльності. При цьому велике значення має сама особистість як суб'єкт цієї діяльності. Motivation plays a huge role in the process of study of any subject, and foreign language is not an exception. Motivation is the main component of the learning structure. Moreover the greatest importance is given to the individual as a subject of this activity.

Опис

Ключові слова

мотивація, мотив, іноземна мова, motivation, motive, foreign language, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Нікітенко, О. В. Мотиваційний аспект викладання іноземної мови / О. В. Нікітенко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015. – К.: НУХТ, 2015. – С. 147-148.