Контролювання якості води у лікеро-горілчаній галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, лікеро-горілчана галузь, технологічна вода, якість води, alcoholic beverage industry, technological water, water quality

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Контролювання якості води у лікеро-горілчаній галузі / С. І. Олійник, А. М. Куц // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 308-310.