Виявлення передвісників кардинальних змін технологічних параметрів брагоректифікаціиної установки з використанням флікер-шумової спектроскопії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Брагоректифікаційні установки(БРУ) спиртових заводів відноситься до класу складних хіміко-технологічних систем. Однією з характерних рис таких об'єктів керування є наявність ефекту інтермітансу, який представляє послідовні в часі зміни ділянок регулярного впорядкованого поводження дисипативними просторово-тимчасовими хаотичними структуротвореннями. Distillation installations distilleries belongs to a class of complex chemical-technological systems. One of the characteristics of such facilities management is the availability intermitansu effect, representing sequential changes over time plots regular treatment ordered dissipative spatial-temporal chaotic structures.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, брагоректифікаційна установка, флікер-шумова спектроскопія, спиртові заводи, flicker noise spectroscopy, distilleries, distillation plant

Бібліографічний опис

Стеценко, Д. О. Виявлення передвісників кардинальних змін технологічних параметрів брагоректифікаціиної установки з використанням флікер-шумової спектроскопії / Д. О. Стеценко, Я. В. Смітюх // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 88-89.