Технологія очищення клеровок жовтих цукрів для виробництва інвертного сиропу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пропонується спосіб очищення клеровок жовтих цукрів за допомогою моноамонійфосфату та перекису водню. Результати виконаних досліджень свідчать про перспективність запропонованого способу очищення клеровок жовтих цукрів. Максимальний ефект знебарвлення при цьому становить 53,7 %. Визначені оптимальні концентрації перекису водню та моно амонійфосфату, які сприятимуть досягненню максимального ефекту знебарвлення клеровок.
A method of cleaning klerovok yellow sugars using monoammonium phosphate and hydrogen peroxide. Results of the research show promise of the proposed method of purification klerovok yellow sugars. Maximum bleaching effect in this case is 53.7%. The optimal concentration of hydrogen peroxide and mono amoniyfosfatu that will help to achieve maximum effect klerovok discoloration.

Опис

Ключові слова

клеровка, кафедра технології цукру і підготовки води, brown sugar solution, очищення, ефект знебарвлення, cleaning, bleaching effect, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Ничик, О. В. Технологія очищення клеровок жовтих цукрів для виробництва інвертного сиропу / О. В. Ничик, Н. І. Штангеєва // Цукор України. - 2001. - № 1-2 (21). - С. 26-27.

Зібрання