Дослідження процесу утворення N-нітрозодиметиламіну в концентрованих томатопродуктах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах розглядається вплив процесу концентрування томатопродуктів на зміну вмісту нітритів в них. На основі отриманих лабораторних досліджень наведено математичні та графічні залежності зміни вмісту N-нітрозодиметиламіну в концентрованих томат-продуктах. In theses dealing with the effects of the process of concentrating tomato to replace the content of nitrites in them. On the basis of laboratory studies are mathematical and graphical content changes depending on N-nitrozodymetylaminu in concentrated tomato products.

Опис

Ключові слова

томати, концентрування, нітрити, tomato, concentration, nitrite, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Бессараб, О. С. Дослідження процесу утворення N-нітрозодиметиламіну в концентрованих томатопродуктах / О. С. Бессараб, Ю. О. Гончар, М. Г. Писарєв // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції, 14-15 листопада. – К: НУХТ, 2013. – С. 169-170.