Вивчення закономірностей та моделювання процесу забарвлення скоринки хліба при випіканні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено закономірності забарвлення скоринки хліба в залежності від температури скоринки і тривалості прогрівання, кислотності тіста, вмісту цукру і жиру. Определены закономерности окраски корки хлеба в зависимости от температуры корочки и продолжительности прогрева, кислотности теста, содержания сахара и жира. Сonformities with a law of colouring of crust of bread are define in depending on the temperature of crust and duration of warming up, acidity of dough, content of sugar and fat.

Опис

Ключові слова

температура, тривалість прогрівання, кислотність, вміст цукру і жиру, temperature, duration of warming up, acidity, maintenance of sugar and fat, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Теличкун, В. І. Вивчення закономірностей та моделювання процесу забарвлення скоринки хліба при випіканні / В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун // Наукові праці НУХТ. - 2008.- № 25. - С. 61-62.

Зібрання