Вилучення біологічних активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведені дослідження екстрагування біологічно активних речовин зі сухого і замороженого гарбуза, регресійні рівняння залежності вмісту сухих речовин від температури, тривалості екстрагування, ступеня подрібнення та співвідношення кількості екстрагенту до кількості сировини, що підтверджує доцільність використання екстракту в харчовій промисловості.
The article presents the research of bioactive substances extracted from dried and frozen pumpkin regression equation based dry matter content on the temperature, duration of extraction, degree of comminution, and the ratio of extractant to the quantity of material that supports the use of the extract in the food industry.

Опис

Ключові слова

екстрагування, гідромодуль, сухі речовини, харчові добавки, напівфабрикат, клітковина, каротин, пектин, extraction, hydraulic, dry substances, food additives, precooked, cellulose, carotene, pectin, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Жеплінська, М. М. Вилучення біологічних активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням / М. М. Жеплінська, Л. В. Зоткіна, А. В. Копиленко, О. М. Тимонін // Вісник Національного Технічного Університету України «КПІ». – 2009. - № 1(3). – С. 70-74.

Зібрання