Особливості формування потенціалу підприємства як структурної одиниці господарської системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджена економічна сутність підприємства як складної системи де всі рішення відносно його цілей, функцій, поведінки та структурних перетворень приймаються із врахуванням прояви системних властивостей на основі певних принципів та закономірностей. Стандартні види діяльності підприємства розглянуті з розподілом їх на пріоритетні напрямки та допоміжні. The economic nature of the enterprise as a complex system where all decisions regarding its objectives, functions, behavior and structural changes are taken into account manifestations of systemic properties based on certain principles and laws. Standard activities of the company examined the distribution of the priority areas and support.

Опис

Ключові слова

структурна одиниця господарювання, напрямки діяльності, стратегічна стійкість, потенціал, structural unit management, activities strategic stability, potential, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Особливості формування потенціалу підприємства як структурної одиниці господарської системи / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова // Актуальні питання розвитку економіки країни та регіонів : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 09-10 серпня 2013. - С. 75-77.