Неймінг у неспецифічному мовленнєвому середовищі як складова PR-діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-11

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження неймінгу кондитерських виробів торгової марки «Львівська майстерня шоколаду» зумовлена необхідністю вивчення ефективних прийомів, використовуваних у харчовій галузі задля створення привабливої комерційної пропозиції в конкурентному середовищі з метою ідентифікації унікального виробу із підприємством, збільшення споживацького попиту й підвищення лояльності клієнтів. Ринок кондитерських виробів перенасичений пропозиціями, підприємства, які виробляють цукерки за унікальною рецептурою, намагаються створити назви, що допоможуть відрізняти їхній товар від інших подібних. «Львівська майстерня шоколаду» з цією метою залучає як денотат специфічну лексику західноукраїнського діалекту. У дослідженні запропоновано класифікацію назв цукерок. Доведено: оскільки залучені діалектні слова не співвідносяться із загальновживаною літературною мовою, вони привертають увагу споживачів, а отже, можуть вважатися дієвим PR-засобом, використовуваним підприємством для ідентифікації своєї продукції.

Опис

Ключові слова

неймінг, PR-засоби, назва цукерок, номінація, найменування, кондитерська промисловість, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Кальненко, І. Неймінг у неспецифічному мовленнєвому середовищі як складова PR-діяльності / І. Кальненко, Н. Фєдотова // Образ. - 2019. - №2(31). - С. 62-68. - DOI: 10.21272/Obraz.2019.2(31)-62-68.

Зібрання