Переваги біологічних інсектицидів у порівнянні з хімічними

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Середньорічні втрати врожаю від комах становлять 5 - 16% та для їх зменшення застосовують хімічні інсектициди. Порівняно із бактеріальними аналогами, хімічні мають ряд недоліків і тому, в більш екологічному майбутньому, буде більш доцільно не використовувати їх загалом. Одним з замінників хімічних гербіцидів можуть стати препарати на основі бактерії Bacillus thuringiensis var. Israelensis. Бактерія завдяки ендотоксину та білковим кристалам зв’язується з рецепторами у шлунку комах та руйнує комаху із середини, викликаючи осмотичний шок, а потім і смерть
Average annual crop losses from insects amount to 5 - 16%, and chemical insecticides are used to reduce them. Compared to bacterial analogues, chemical ones have a number of disadvantages and therefore, in a more ecological future, it will be more appropriate not to use them at all. One of the substitutes for chemical herbicides can be preparations based on the bacterium Bacillus thuringiensis var. Israelensis. Thanks to endotoxin and protein crystals, the bacterium binds to receptors in the insect's stomach and destroys the insect from the inside, causing osmotic shock and then death

Опис

Ключові слова

попелиця, aphids, сарана, комарі, дельта-ендотоксин, втрати врожаю від комах, Bacillus thuringiensis var. Israelensis H14, locusts, mosquitoes, delta-endotoxin, crop losses from insects, Bacillus thuringiensis var. Israelensis H14, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Савич, А. Я. Переваги біологічних інсектицидів у порівнянні з хімічними / А. Я. Савич, О. О. Воронцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 1. – С. 420.