Освітня діяльність викладача у вищому навчальному закладі в умовах ступеневої підготовки фахівців

Ескіз недоступний

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто деякі аспекти сучасної освітньої діяльності викладача вищого навчального закладу, спрямованої на забезпечення належного рівня фундаментальної фахової підготовки майбутніх випускників, забезпечення системи їх ступеневої підготовки, реалізацію освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням. Показано реалізацію тісного взаємозв’язку між фундаментальною та професійно-орієнтовною підготовкою фахівців у Національному університеті харчових технологій шляхом організації самостійної роботи студентів та залучення їх до науково-дослідної роботи. Some aspects of modern educational activities of university teachers, to ensure the appropriate level of basic training of future graduates, providing speed of their training, the implementation of educational and professional programs of higher education in the relevant professional direction. Displaying implementation of the close relationship between basic and vocational training experts estimated at the National University of Food Technologies by organizing independent work of students and their involvement in research.

Опис

Ключові слова

освітня діяльність, ступенева підготовка, самостійна робота студентів, науково-дослідна робота студентів, educational activities, speed training, independent work of students, research work of students, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Мірошников, О. М. Освітня діяльність викладача у вищому навчальному закладі в умовах ступеневої підготовки фахівців / О. М. Мірошников, О. В. Подобій, Н. О. Стеценко // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасного природо-знавства", Херсон, 24-25 листопада 2011 р. - 2011.