Особливості виробництва безглютенового хліба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто необхідність дотримання спеціальних вимог, що регламентують якість та безпечність безглютенової продукції, при виробництві хліба. Обгрунтовано вимоги щодо правильності організації виробничого процесу приготування безглютенового хліба, його маркування, підбору сировини. Визначено доцільність підвищення харчової цінності хліба для хворих на целіакію. The necessity of complying with the special requirements governing the quality and safety of gluten-free products in the production of bread is considered in the article. The requirements for the correctness of the production process of making gluten free bread, marking, selection of raw materials are grounded. Also the feasibility of increasing the nutritional value of bread for people with celiac disease has been defined in the paper.

Опис

Ключові слова

глютен, gluten, целіакія, целиакия, luten-free products, якість та безпечність, quality and safety, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Медвідь, І. Особливості виробництва безглютенового хліба / І. Медвідь, Ю. Федоренко, О. Шидловська, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 260.