Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентна боротьба, організаційно-економічний механізм, конкуренти, конкурентні переваги, конкурентоспроможність продукції, competition, organizational-economic mechanism, competitors, competitive advantages, competitiveness of the products

Бібліографічний опис

Суха, І. В. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств / І. В. Суха // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку : видано в збірнику ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - НУХТ, 2007. - С. 42.