Спосіб виробництва ферментованого напою (Петент на корисну модель № 137503)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва ферментованого напою, що включає пастеризацію молочної основи, охолодження до температури заквашування, внесення закваски, сквашування, охолодження, розлив, який відрізняється тим, що як молочну основу використовують маслянку, яку пастеризують при температурі 56-90 °C протягом 5-10 хв, додатково перед сквашуванням вносять наповнювач у кількості 8-10 %, для отримання якого митий та подрібнений до гомогенної консистенції буряк пастеризують за температури 68-70 °C протягом 4-5 хв, перемішують з охолодженою до температури заквашування маслянкою з наступним отриманням молочно-овочевої суміші, в яку вносять закваску для йогурту з наступним складом мікрофлори: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subsp. A method of producing a fermented beverage, including pasteurization of milk base, cooling to fermentation temperature, fermentation, fermentation, cooling, bottling, characterized in that the milk base is used buttermilk, which is pasteurized at a temperature of 56-90 ° C for 5-10 min , additionally before fermentation make a filler in the amount of 8-10%, to obtain which washed and crushed to a homogeneous consistency beets are pasteurized at a temperature of 68-70 ° C for 4-5 min, mixed with chilled to fermentation temperature buttermilk, followed by obtaining dairy-vegetable a mixture in which make a leaven for yogurt with the following composition of the microflora: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subsp.

Опис

Ключові слова

маслянка, напій, ферментація, oiler, drink, fermentation, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 137503 UA, МПК (2006) A23C 17/00 Спосіб виробництва ферментованого напою / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903488 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р.

Зібрання