Стратегічний потенціал підприємства в системі антикризового управління

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність стратегічного потенціалу підприємств в системі антикризового управління, обґрунтовано проблеми визначення стратегічного потенціалу в умовах ринкової конкуренції. Examination essence strategically potential of the enterprises in anti-crisis management system, problems definitions strategically potential in the conditions of the market competition are grounded.

Опис

Ключові слова

антикризове управління, кризові явища, стратегічний потенціал, anti-crisis management, crisis phenomena’s, strategically potential, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Стратегічний потенціал підприємства в системі антикризового управління / С. М. Еш, О. А. Гнатенко // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали X (Ювілейної) Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю НУХТ, 23-24 травня 2014 р., тези доп. - К. : НУХТ, 2014. – С. 17–18.