Спосіб обробки деревини дуба для одержання піролізованої тріски (Патент на винахід № 115673)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до способу обробки деревини дуба, що передбачає подрібнення деревної сировини та її сушіння, в якому як сировину використовують деревні відходи, що є продуктами переробки дубової тріски з розміром фракцій 6×12×3 мм при початковій вологості 8-12 %, які додатково зволожують питною водою до 35-65 %, піролізують при температурі 300-500 °C протягом 0,5-48,0 год. та отримують піролізовану тріску з коефіцієнтом виходу 30-40 %, яку послідовно обробляють водними розчинами з рівнем рН 2,0-3,0, 9,5-11,0 та 6,5-7,5, протягом 5- 10 хв. кожним та сушать впродовж 2-3 тижнів на відкритому повітрі з подальшим досушуванням при температурі 100-110 °C до вологості 4-8 %, після чого отриману піролізовану тріску фракціонують з відбором робочої фракції на ситі з отворами діаметром 5 мм. The invention relates to a method of treating oak wood, which involves the grinding of wood raw materials and its drying, which uses wood waste as raw materials, which are products of oak wood processing with a size of fractions of 6 × 12 × 3 mm at an initial moisture content of 8-12%, which additionally moisturize with drinking water up to 35-65%, pyrolyze at a temperature of 300-500 ° C for 0.5-48.0 hours. and receive pyrolyzed cod with an output coefficient of 30-40%, which is successively treated with aqueous solutions at a pH of 2.0-3.0, 9.5-11.0 and 6.5-7.5, for 5-10 min. each and dried for 2-3 weeks in the open air, followed by drying at a temperature of 100-110 ° C to a moisture content of 4-8%, after which the resulting pyrolized crack is fractionated with the selection of a working fraction on a sieve with apertures in diameter of 5 mm.

Опис

Ключові слова

піроліз, відходи, тріска, вино, коньяк, кальвадос, pyrolysis, wastes, wood chips, wine, cognac, calvados, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 115673, МПК C12G 3/07 (2006.01), C12H 1/22 (2006.01), А23В 4/044 (2006.01). Спосіб обробки деревини дуба для одержання піролізованої тріски / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – № a201504104; заяв. 28.04.2015; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 21.

Зібрання